Shop Doneer

Door een nieuwe levendige weg

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Laten we naderen tot het heiligdom
Het enige door God ontworpen meubelstuk in het allerheiligste was de ark van het verbond, een kist van acaciahout, overdekt met goud. Het deksel werd ook wel de 'troon van genade' genoemd of 'het verzoendeksel'. In de ark lagen de twee tafels met de tien geboden, maar die werden dus bedekt door de troon van genade, een vooruitwijzing naar Christus' werk van verzoening voor ons. De gebroken wet wordt bedekt door de verzoening. Aan iedere zijde van het verzoendeksel stond een cherub van goud. Deze twee cherubs keken elkaar aan over het centrum van het verzoendeksel. Hun vleugels strekten zich naar elkaar uit en raakten elkaar precies in het midden.
De troon van genade was Gods troon - Hij zit op de troon van genade die de gebroken wet bedekt. De twee cherubs die met hun gezichten naar elkaar toe zijn gekeerd met hun vleugels die elkaar raken, vertegenwoordigen de plaats van gemeenschap. Het is dus een plaats van genade en gemeenschap - maar het is ook een troon, de zitplaats van God als Koning.
In dat meubelstuk was geen afbeelding van God, dat was verboden voor de Israëlieten. Maar God kwam wel binnen om zelf zijn plaats op die troon in te nemen, in de vorm van de shekina - heerlijkheid - de zichtbare, voelbare aanwezigheid van de almachtige God. Het allerheiligste was aardedonker; er was geen kunstmatig of natuurlijk licht aanwezig. Maar toen de shekina-glorie van God binnenkwam, nam de Heer plaats op zijn troon.
In Hebreeën 10 worden we uitgenodigd in het allerheiligste, om tot God te naderen (Vers 22, NIV). We zijn uitgenodigd om onze plaats met Christus op de troon in te nemen. We mogen komen via een nieuwe en levende weg (vers 20). Deze nieuwe en levende weg is Jezus.

Dank U Heer, voor de geweldige genade dat ik tot U mag naderen door het bloed van Jezus. Ik proclameer dat ik het allerheiligste binnenkom door Jezus, de nieuwe en levende weg. Door Hem nader ik tot het heiligdom. Amen.