Shop Doneer

Door Hem gezonden en Zijn Woorden Uitsprekend

Leestijd: 2 min.

In Johannes 5:19 zei Jezus expliciet dat Hij niets uit Zichzelf deed. Hij doet alleen wat de Vader initieert. In Johannes 5:30 bevestigde Hij:

Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Jezus oordeelde alleen zoals de Vader het aan Hem openbaarde, omdat de Vader Zijn hoofd is.

Als we naar Johannes 14:10 gaan, zien we dat het daar nogmaals wordt samengevat. Jezus zegt hier tegen Zijn discipelen:

Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

Jezus sprak niet uit Zichzelf of namens Zichzelf. Nee, wie was de bron? De Vader. De woorden die Jezus spreekt en sprak, gaf de Vader Hem. De werken die Hij deed, kwamen van de Vader die in Hem woonde. Dat is de betekenis van ‘Hoofd zijn’ en het model dat Jezus ons voorleeft.

Laat mij je uitdagen om dat patroon te volgen. Toen Jezus, in Johannes 20:21, voor de eerste keer na de opstanding aan Zijn discipelen verscheen, zei Hij tegen hen:

Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Voeg dat samen met de woorden van Jezus die we al eerder lazen: “De woorden die Ik tot jullie spreek, heeft de Vader aan Mij gegeven”. Jezus zendt ons uit, zoals Hij zelf door de Vader gezonden is. Zo zouden wij op onze beurt dus ook moeten zeggen: “De woorden die ik spreek, heeft Jezus aan mij gegeven”.

Zoals Jezus zei: “Het is de Vader die in Mij woont, die de werken doet”, zo zouden wij moeten zeggen: "Het is Jezus die in mij woont, die de werken doet".

Jezus zei: “Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien”. We zouden moeten kunnen zeggen: “Als je mij hebt gezien, heb je Jezus gezien”. Dat is volmaakt Christus als Hoofd in je leven. Als je ogen eenmaal opengaan voor deze waarheid, besef je hoe belangrijk ze zijn voor het succes van het christelijke leven.

Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, ik bid dat wanneer mensen mij horen spreken, ze Uw woorden zullen horen, en als ze mijn houding zien, ze Uw liefde en genade zullen zien. Dank U, Heer, dat U in mij wilt wonen door Uw Heilige Geest. Help mij om U altijd alles te geven. In Jezus' Naam, Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.