Shop Doneer

Door Vader onschuldig verklaard!

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we een vertaling van het feit dat God de Vader ons 'inpakt', Hij omkleedt ons met Jezus' gerechtigheid. Het technische woord hiervoor is 'gerechtvaardigd'. De Bijbelse woorden 'gerechtvaardigd' en 'rechtvaardig' hebben dezelfde stam. Gerechtvaardigd betekent 'rechtvaardig verklaard worden' of 'recht gemaakt worden', of 'zuiver gemaakt worden'. Stel je voor: je wordt voor het Hooggerechtshof gedaagd, voor een misdaad waar de doodstraf op staat. Je wacht op de uitspraak en uiteindelijk hoor je deze klinken door de hele rechtbank heen: Onschuldig! Je zou door het dolle heen zijn! Je zou vast niet rustig naar voren lopen, de rechter de hand schudden en zeggen: ,,Dank u, edelachtbare, dat was een fijne boodschap.'' Ook tegen je familie en vrienden zou je niet zeggen: ,,We hadden fijne zitting vanmorgen.'' Je zou je vrouw omhelzen, je vrienden op de rug slaan, op en neer springen van blijdschap en uitroepen: ,,Ik ben onschuldig verklaard! Ik ben een vrij mens! Ik ben vrij!'' Een loden last zou van je schouders glijden.
Dat is wat er bedoeld wordt met 'gerechtvaardigd'! Mijn zaak moest voorkomen in het Hooggerechtshof van het universum en de rechter heeft zich uitgesproken: onschuldig. Ik ben vrijgesproken, niet schuldig, ge-recht-vaardigd, alsof ik alleen maar 'recht gevaren' heb!... Er is niets meer waar de duivel met de vinger naar kan wijzen en beweren dat ik schuldig ben.
Toen ik in mijn jeugd regelmatig in de Anglicaanse kerk kwam in Engeland, leek het voor mij met mijn kritische tienerblik alsof de mensen die de prachtige woorden uit hun gebedenboeken opzegden, niet werkelijk geloofden wat ze zeiden. Ik zie nog voor me hoe één van deze keurige dames bij het verlaten van de kerk haar zijden zakdoekje liet vallen. Ik rende achter haar aan en zei: ,,Mevrouw, hier is uw zakdoek! U hebt het laten vallen.'' Ze leek enthousiaster over het feit dat ze haar zakdoekje terugkreeg, dan over alle dingen die in de kerk waren gezegd. Waarom was dat? Omdat de dingen die ze hoorde en uitsprak niet echt voor haar leefden! Daarom wil ik de realiteit van het feit dat je gerechtvaardigd bent, hier en nu levend voor je maken! Laat alsjeblieft goed tot je doordringen dat er niets meer is in de hemelse boeken dat tegen jou getuigt. Als jij jouw positie in Christus kent en bewaart, dan is er niets waar satan je van kan beschuldigen.

Waakzaam tegen schuld

Satans belangrijkste wapen tegen de mensheid is schuld(-gevoel). Wees altijd heel scherp en voorzichtig richting iedereen en alles wat jou een schuldgevoel geeft; dat komt namelijk nooit van God. De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel
(Joh. 16:8) - maar dat is iets anders dan schuld.
De schuld voor je zonde heeft jouw Heiland voor je gedragen op het kruis, en de Heilige Geest overtuigt je dat je naar Gods gerechtigheid in principe onder het oordeel valt, maar Jezus heeft jouw schuld gedragen en daardoor heeft de Vader jou vrijgesproken van het oordeel en word je beschouwd als een rechtvaardige zoon of dochter van je hemelse Vader!

Heer Jezus, ik prijs U omdat ik rechtvaardig en onschuldig ben verklaard omdat U mijn zonden en mijn foute keuzes heeft vernietigd door Uw offer aan het kruis! Amen.