Shop Doneer

Drie basis verleidingen

Leestijd: 3 min.

Vandaag overdenken we wat het Nieuwe Testament ons leert over het wereldsysteem, waar we vrij van worden door het offer van Jezus. Een bekende tekst uit 1 Johannes 2:15-16 staat lijnrecht tegenover het moderne denken van deze wereld, maar is wel heel accuraat en herkenbaar:

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Dit is helder. Er is geen theoloog voor nodig om dit te kunnen begrijpen. Niets van de wereldse motivaties, houdingen, ambities, verlangens, normen of prioriteiten, komen van de Vader. Toch moeten we voorzichtig zijn in ons begrip van deze waarheid. We zijn niet de vijand van zondaren. God hield zoveel van de mensen in de wereld dat Hij zelfs Zijn Zoon voor hen gaf. Onze opdracht is dat we niet van de wereld­orde, het wereldsysteem moeten houden - oftewel van de manier waarop de wereld leeft. We kunnen geen vrienden met het wereldsysteem zijn en tegelijk bevriend met God. Maar net zoals Jezus Zelf kunnen we wel vrienden zijn van (of voor) zondaars.

Dit gedeelte onthult de drie basis verleidingen: de begeerte van het vlees (de verlangens van ons fysieke lichaam), de begeerte van de ogen (hebzuchtige verlangens) en 'de hoogmoed van het leven' staat voor een trotse houding: ,,Niemand vertelt mij wat ik doen moet!''. Deze verleidingen waren al aanwezig in de hof van Eden. De boom van kennis van goed en kwaad was goed om van te eten (verlangens van het vlees), aantrekkelijk om te zien (begeerte van de ogen) en kon de man en zijn vrouw wijsheid geven buiten God om (een hoogmoedige, zelf beschikkende houding).

Zo'n vierduizend jaar later ontmoette Jezus in de woestijn dezelfde drie verleidingen. Eerst zei satan: Zeg dat deze stenen broden worden (Mattheüs 4:3). Dat is de begeerte van het vlees. Vervolgens zei hij op het dak van de tempel: Werp uzelf naar beneden (Mattheüs 4:6). Met andere woorden: ,,Doe iets om te laten zien hoe groot U Zelf bent zonder de Vader.'' Dat is de verleiding van hoogmoed. En tenslotte, toen hij Jezus alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid liet zien: ,,Dit alles zal ik je geven op één voorwaarde: kniel alleen maar voor me neer en aanbid mij.'' (zie Mattheüs 4:9). Dat staat voor de begeerte van de ogen.

God zij dank faalde Jezus niet ondanks veertig dagen zonder voedsel in de woestijn. Hij overwon! Dit in tegenstelling tot Adam, die faalde ondanks een volmaakte omgeving. De verleidingen die Jezus weerstond, staan model voor alle soorten van verleiding die de wereld aanbiedt. Iedere verleiding valt onder één van deze drie noemers: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en - de meest gevaarlijke van allemaal - de hoogmoed van het leven, oftewel trots.

Maar jij en ik zullen niet vallen voor de verleidingen die deze wereld aanbiedt, omdat we - gered door Jezus - zijn vrijgemaakt van de wereld! Wij hebben niet lief wat in de wereld is, want we hebben Hem lief!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U mij in Christus heeft vrijgemaakt van de begeerten van het vlees (de verlangens van mijn fysieke lichaam en de hang naar genot) en van elke hang naar aardse bezittingen. Heer, ook elke zelfbeschikking en eigenwijsheid heb ik in Jezus' kracht afgelegd, om mij helemaal te onderwerpen aan Uw wil... Dank U voor die vreugde! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.