sluit
Shop Doneer

Drie-enig, met elk een eigen functie

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we in 1 Thessalonicenzen 5:23 de drie elementen waar zij als mensen uit zijn opgebouwd: geest, ziel en lichaam.

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Net als onze hemelse Vader, naar wiens beeld wij geschapen zijn, zijn we dus drie-enige wezens. De komende dagen gaan we in op de relatie tussen de drie elementen waaruit de mens is opgebouwd - de geest, de ziel, en het lichaam. Als we de basisfuncties van elk van deze drie begrijpen, en de manier waarop ze naar Gods plan in relatie staan met elkaar, dan leren we hoe wij in elk onderdeel van onze persoonlijkheid effectief kunnen functioneren.

Veel mensen in de wereld om ons heen zijn zich wel bewust dat ze een ziel hebben, maar ze zijn zich nauwelijks bewust van hun eigen geest. De geest is een onderdeel dat dieper gaat dan hun eigen begrip, ze kunnen het niet goed plaatsen. En dat is ook begrijpelijk, want ze kunnen de geest (zowel Gods Heilige Geest als hun eigen geest) alleen begrijpen door bovennatuurlijke openbaring. Hierin zien we opnieuw dat we compleet afhankelijk zijn van de spiegel van Gods Woord, als we de waarheid willen weten over wie we zijn en hoe wij als mensen zijn opgebouwd.

Het functioneren van de drie onderdelen van ons mens-zijn, kan in een notendop als volgt worden samengevat:

  1. de geest is God-bewust.
  2. de ziel is zelf-bewust
  3. het lichaam is wereld-bewust

De belangrijkste functie van onze geest is om in eenheid en gemeenschap te leven met God. We zijn geschapen om in contact te staan met onze Schepper, en onze geest is het enige element van ons wezen dat daartoe in staat is door de Heer Jezus, die onze geest (die voorheen dood was door de zonde) weer levend heeft gemaakt met Hem.

Gisteren beschreef Derek de ziel als 'degene die beslissingen maakt, voelt en denkt'. Vaak wordt de ziel kort samengevat als je wil, je verstand en je gevoel... Zij moeten deze functies echter niet zelfstandig uitvoeren, maar je ziel moet worden aangestuurd je geest, die op zijn beurt weer wordt geleid door de Heilige Geest. Die twee samen belijden (en laten zien) dat jij een kind van God bent!

Romeinen 8:16: Gods Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.

Met ons lichaam staan we midden in deze wereld en leggen we via onze zintuigen - zien, horen, ruiken, voelen, proeven - contact met de wereld om ons heen.

In de komende dagen zullen we dieper ingaan op de afzonderlijke functies van onze geest, onze ziel en ons lichaam.

Gebed van de dag

Vader, wat is het toch bijzonder dat U mij en alle mensen heeft geschapen als drie-enige wezens, net als U zelf. Leer mij Heer, om niet in de eerste plaats te leven vanuit mijn ziel, maar vanuit mijn geest, die verbonden met Uw Heilige Geest, mij voortdurend doet groeien als kind van U! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.