Shop Doneer

Een discipel heeft discipline

Leestijd: 2 min.

De tweede fase in geestelijke groei is kennis. Uiteraard zijn er verschillende soorten kennis. In het Nieuwe Testament wordt met kennis niet alleen het theoretische aspect, maar vooral ook het praktische aspect onder de aandacht gebracht. Het gaat om kennis waar je iets mee kunt. Toen ik vanuit mijn achtergrond in de beschouwende filosofie tot de Heer kwam, was ik van dit feit het meest onder de indruk. De Bijbel is zo heerlijk praktisch!

Het belangrijkste Bijbelse voorbeeld hiervan zien we in het onderwijs van Jezus zelf. Zijn leringen zijn bepaald niet ‘theologisch’ te noemen. Hij kwam niet met ingewikkelde, abstracte theorieën. Zijn onderwijs is gebaseerd op praktische handelingen die iedereen kent: zaaien, vissen, het dagelijks levensonderhoud.

De belangrijkste kennis in het christelijke leven is het kennen van Gods wil, zoals die in de Bijbel wordt geopenbaard. Ook dit is een praktische zaak. Dit vraagt regelmatige, grondige studie van de Bijbel.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.(2 Timotheüs 3: 16-17)

Ik schrok toen ik ontdekte hoeveel mensen die serieus christen zijn, nog nooit de Bijbel helemaal hebben gelezen. Daarmee beperken ze volgens mij ernstig hun eigen geestelijke ontwikkeling.

Na kennis komt zelfbeheersing, of anders gezegd, discipline. In deze fase bewijst een christen dat hij ook echt een discipel is - dat wil zeggen, of hij discipline heeft - of dat hij alleen maar lid is van een kerk of gemeente. Discipline moeten we toepassen op ieder vlak van onze persoonlijkheid - onze emoties, onze levenshouding, onze verlangens, ons gedachteleven. Verder is het niet alleen noodzakelijk dat we gedisciplineerd te zijn in ons doen en laten, maar vooral ook in onze reacties op de dingen die op onze weg komen.

Pas als we discipline hebben geleerd, kunnen we door naar onze volgende groeifase – volharding. Voor de fase van volharding moeten we verschillende tests en beproevingen kunnen doorstaan. Deze tests zullen onvermijdelijk de zwakke, ongedisciplineerde gebieden in ons leven blootleggen. Nu komen we meteen bij een heel belangrijke reden waardoor sommige christenen niet verder komen in hun geestelijke groei. Ze komen niet door deze twee fasen van zelfbeheersing en volharding heen. Als we nog even terugkijken naar de vergelijking met de appelboom; hun bloesems worden weggeblazen door de wind van tegenspoed of hun jonge fruit bevriest door afwijzing.

Gebed van de dag

Heer, help mij om die belangrijke eigenschappen van kennis van Uw Woord, zelfdiscipline - het praktisch toepassen van wat ik leer uit Uw Woord - en de volharding daarin, te ontwikkelen in mijn leven. Laat mij - zelfs door stormen of winter heen - steeds vasthouden aan Uw Woord en Uw beloften. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NOORWEGEN

  • Bid om contacten met meer voorgangers; bid dat ze belangstelling krijgen om Dereks bijbelonderwijs te gebruiken in hun gemeenten.
  • Bid voor Sverre, directeur van DPM-Noorwegen, en voor zijn vrouw Bjorg, die te kampen had met kanker. Ze is nu zes maanden in behandeling en reageert er over het algemeen goed op. Haar krachten zijn toegenomen en ze is aangekomen. Bid om genezing en volledig herstel; bid ook voor Sverre en hun vijf volwassen kinderen.