Shop Doneer

Een heilige dag voor de Heer

Leestijd: 2 min.
De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien. (Psalm 138:8)

God zal voltooien wat Hij is begonnen. Hij is het Begin en het Einde, de Alfa en Omega. Maar als God niet het begin is, kunnen we niet verwachten dat Hij het einde is. In Hebreeën 12:2 vinden we impliciet dezelfde boodschap:

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. (NBV)

Het is opnieuw dezelfde waarheid: als God het niet heeft bedacht en niet Zelf de grondlegger is, zal Hij het ook niet voltooien. Hij is alleen toegewijd aan het volbrengen van datgene wat Hij Zelf is begonnen.

Filippenzen 1:6 bevat een krachtige waarheid:

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. (NBV)

Als je er zeker van bent dat God ergens mee begonnen is, kun je er zeker van zijn dat Hij het zal voltooien. Maar als je niet zeker weet dat Hij ermee begonnen is, zul je nooit het vertrouwen hebben dat Hij het zal voltooien.

Dit is een echte realiteit voor mij en mijn vrouw Ruth als het gaat om onze bediening. Bijna elke keer dat we bidden voor de wereldwijde bediening van DPM, zeg ik uiteindelijk: “God, we hebben er vertrouwen in dat U zult voltooien wat U bent begonnen.” We worden ook steeds zorgvuldiger om niet betrokken te raken bij iets wat God niet heeft geïnitieerd. Dat heeft veel veranderingen in onze houding en onze reacties tot gevolg gehad.

Maar door de zekerheid die we hebben dat God het zal voltooien, kunnen we ontspannen. Eens gingen Ruth en ik op vakantie. We koesteren onze vakanties. God heeft ons laten zien dat het een zonde is om nooit op vakantie te gaan. Het is geen deugd om altijd maar te werken, het is niet geestelijk maar slavernij. Kijk eens naar Israëls kalender die God Zelf heeft ingesteld, en merk op hoeveel feestdagen ze moesten nemen. Het zijn geen vakanties omdat iemand lui wil zijn, maar omdat God heeft gezegd: “Neem rust.” Het zouden heilige tijden moeten zijn, apart gezet door God en voor God, om voor Hem te rusten. Dat is een uiting van het vertrouwen dat in Filippenzen 1:6 wordt gevonden, van het vertrouwen dat Hij die een goed werk is begonnen, het zal voltooien tot de dag van Jezus Christus.

Gebed van de dag

Lieve Heer, dank U dat U ons zelfs zegt dat we op vakantie moeten gaan! U wilt dat wij in U rusten, ons voor U verheugen en de tijd nemen om gewoon in Uw aanwezigheid te zijn. Dank U, Heer, dat elk aspect van mijn leven door U gedekt wordt als ik mij aan U onderwerp. In Jezus’ Naam, Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.