Shop Doneer

Een lange doelgerichte wedloop

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal met volharding de wedloop lopen
Als in Hebreeën 12:1 staat dat we 'alle gewicht moeten afleggen', dan moeten we denken in termen van de wedstrijd. Een echte hardloper haalt zijn zakken leeg, zorgt dat hij lichamelijk geen overtollig gewicht heeft en draagt de lichtst mogelijke, flexibele kleding. Hij neemt geen onsje aan onnodig gewicht mee. Sommige dingen die we niet per se herkennen of benoemen als 'zonde', fungeren toch nog steeds als ballast, die op ons kan drukken en ons kan hinderen in de wedstrijd. Ze putten onze kracht uit en verleiden ons om er teveel tijd en aandacht aan te besteden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gerichtheid op zaken als kleding, de laatste electronica-trends, aandacht voor wat andere mensen over me denken, perfectionisme in ons werk of onze taken, wat echter onnodig veel tijd opslokt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 'last' die ons volgens Paulus zo makkelijk in de weg zit...
Onthoud goed dat deze wedstrijd geen korte sprint is - het is een lange, doelgerichte race. Het meest noodzakelijke kenmerk is volharding. Veel mensen starten aan hun race als christen alsof het een korte afstand is. Een tijdje later liggen ze uitgeteld aan de zijlijn; ze zijn gestopt terwijl ze nog maar nauwelijks begonnen waren. Een wijze les uit Prediker 9:11 zegt:
niet de snelsten winnen de wedloop, noch de sterksten de strijd. (NBG)
Weet je wat het getuigenis was van een echte winnaar - de apostel Paulus?
Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de lauwerkrans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige Rechter, aan mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad (2 Timoteüs 4:7,8).
Paulus wist dat hij de wedloop had gewonnen. Hij had het traject voltooid en wist dat de prijs op hem lag te wachten. Dat is een heerlijk getuigenis. Het kan ook jouw en mijn getuigenis zijn, als we ons aan de voorwaarden houden. We winnen niet door snelheid of kracht, maar door vol te houden.

Dank U Heer dat U me helpt te volharden. Ik proclameer dat ik 'alle gewicht naast mij neerleg' als voorbereiding om een lange en doelgerichte wedstrijd uit te lopen. Ik zal met volharding de wedloop lopen. Amen.