Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Een leven van vermenigvuldiging

Leestijd: 3 min.

We gaan verder met het eerste vers van 2 Petrus 1 ( letterlijk uit NIV), waar we de eerste fase vinden van onze groei naar volmaaktheid:

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus.

Dit hoofdstuk is gericht aan ieder van ons die werkelijk gelooft in Jezus. We lezen vervolgens in vers 2:

.…moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.

Merk op: vrijwel het eerste woord van dit Schriftgedeelte is genade. Dat streept onmiddellijk elke trots over onze eigen mogelijkheden en ons eigen kunnen weg! Zoals we in het eerste vers al zagen: volmaakt worden kunnen we niet zonder God. Petrus heeft het hier over iets wat we uitsluitend kunnen met de bovennatuurlijke bekwaamheid die God ons geeft.

Herinner je je wat ik eerder onder je aandacht bracht? Genade begint daar, waar onze eigen mogelijkheden ophouden. Zolang je het allemaal zelf wel kunt, waarom zou God je dan genade geven? God confronteert ons opzettelijk met taken die we onmogelijk aankunnen in eigen kracht, zodat we ons gaan openstellen voor Zijn genade. Uiteindelijk heeft de Kerk de keuze tussen twee opties. Of we maken de juiste keuze en stellen ons open voor Gods genade, of we verlagen Gods eis naar het niveau van wat we in eigen kracht kunnen bereiken. De laatste mogelijkheid is feitelijk oneerlijk, want daarmee scheppen we een verkeerd beeld van God.

In het eerder geciteerde vers komt na het woord ‘genade’ het woord ‘vrede’. Het Hebreeuwse woord voor ‘vrede’ is sjaloom, wat direct verband houdt met het woord ‘compleet’. Denk nog even terug aan wat we eerder zeiden: volmaaktheid vereist ‘compleetheid’. Alles bij elkaar opgeteld, zullen we pas werkelijke vrede en rust kennen als we compleet zijn. Dus dit vers zegt dan eigenlijk: Genade en ‘compleetheid’ worde u vermenigvuldigd. Het leven als christen is een leven van voortdurende vermenigvuldiging en vooruitgang. Het is geen statisch geheel; het is een proces van vermenigvuldiging. We zullen nu kijken naar de rest van vers 2 (letterlijk vertaald uit de NIV):

in de kennis van God en van Jezus onze Heer;

Alles is inbegrepen in het kennen van God en Jezus. Jezus zei in Johannes 17:3: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Jezus Christus, die U gezonden hebt. Naast God en Jezus Christus hebben we verder niets nodig. Waarheid nummer 1 in ons proces van ver-volmaking is dat het leven als christen een leven is van vermenigvuldiging; alles wat we nodig ooit nodig hebben, ligt besloten in God en Jezus.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U mij in Jezus al alles gegeven heeft wat ik ooit zal nodig hebben. Laat die waarheid, en de diepe vrede die uit die waarheid voortkomt, regeren in mijn hart en de basis zijn van al mijn gebed! Laat mijn leven ook een bron zijn van die genade en het besef van Uw voorziening voor anderen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.