Shop Doneer

Een nederige houding

Leestijd: 2 min.

We kijken vandaag naar een eigenschap van de heilige Geest: dienstbaarheid. Ik weet nog hoe geschokt ik was toen ik voor het eerst besefte dat ‘dienen’ een deel is van de goddelijke natuur. In de huidige cultuur wordt ‘een dienstknecht zijn’ of ‘dienen’ door een groot deel van de mensen ervaren als slaafs en minderwaardig; iets wat vermeden moet worden. Deze houding is één van de verkeerde invloeden van onze tijd, en ze vergiftigt onze hedendaagse samenleving. Bovendien is deze gedachte onwaar.

Dienaarschap of dienstbaarheid is geen door mensen bedacht concept, maar vindt zijn oorsprong in het eeuwige; niet op de aarde, maar in de hemel. In eeuwigheid is Jezus de Zoon de blijmoedige, gewillige, gehoorzame dienstknecht van God de Vader, die zijn gelijkheid aan God niet vasthield, maar Hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. (zie Filippenzen 2:6-8)

De Heilige Geest is op Zijn beurt de gehoorzame, onzelfzuchtige dienaar van God de Vader en God de Zoon. Hij klaagt niet dat hij ‘slachtoffer’ is en eist ook niet zijn ‘rechten’ op. Hij vervult op volmaakte wijze de rol die Hem is toebedeeld. Hij is de helper van God.

Een mooie illustratie van dit beeld vinden we in Genesis hoofdstuk 24, waar beschreven wordt hoe Abraham van plan was om een bruid voor zijn zoon Isaak te vinden. In dit Bijbelverhaal vinden we vier prachtige typeringen. Abraham staat voor God de Vader; Isaak voor Gods Zoon Jezus; Rebecca staat voor de Bruid van Christus, de Kerk. Maar hoe zit het met Abrahams dienstknecht? Hoewel zijn naam niet wordt genoemd, is hij eigenlijk de hoofdpersoon van het verhaal. Hij is de typering van de Heilige Geest. De dienstknecht in dit verhaal had maar één doel: een jonge vrouw vinden die de toekomstige bruid van Isaak zou worden; haar voorbereiden, met sieraden tooien en haar tenslotte veilig naar de bruidegom brengen.

De Heilige Geest is met Pinksteren naar de aarde gekomen voor een soortgelijk doel. Hij is hier met een belangrijke opdracht: de Bruid van Christus (de Kerk) vinden, haar toerusten, haar tooien met sieraden en haar veilig door deze wereld leiden om haar aan Jezus te presenteren als een Bruid zonder vlek of rimpel (zie ook Efeziërs 5).

Gebed van de dag

Heilige Geest, dank U wel voor het voorbeeld dat U bent in nederigheid en dienstbaarheid. Als dienstbare knecht van God de Vader, hebt U maar één verlangen: de Bruid van Christus vinden en haar voorbereiden voor het grote bruiloftsfeest. Wat een onbeschrijfelijk voorrecht Heer, dat ik daarbij mag horen. En ik wil mij Uw houding voor ogen stellen als voorbeeld: nederig en dienstbaar! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

HONGARIJE

Deze maand kwam het nieuwe Hongaarse boek Heiligheid is geen optie beschikbaar in boekwinkels en kerken. Bid dat het veel levens zal beïnvloeden met de ware betekenis van heiligheid, en de noodzaak van een sterke toewijding aan Christus en Zijn Kerk.