Shop Doneer

Een nieuw denken

Leestijd: 2 min.

Thema: Jezus' voorbeeld volgen

Vandaag gaan we verder met de derde stap in het volgen van Jezus’ voorbeeld.
Stap 3. Een vernieuwd denken
In Romeinen 12:2 wordt ook gesproken over een vernieuwd denken:
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Als je eenmaal die beslissende stap hebt genomen en je lichaam aan God hebt toegewijd, dan verandert er iets in je geest. Je gezindheid wordt vernieuwd. Je denkt niet meer zoals de wereld denkt. De mensen van de wereld zijn zelfgericht in hun denken. “Als ik dit doe, wat levert dat me dan op? Als ik dit zeg, wat is dan mijn voordeel? Zal ik promotie krijgen? Zullen de mensen me aardig vinden?” Alles draait hier om het ‘ik’. Dat geldt niet voor iemand met een vernieuwd denken. Het vernieuwde denken stelt God centraal. “Is dit tot eer van God? Is dit Gods doel in mijn leven?”
“Met zo’n vernieuwde geest”, zegt Paulus, “kun je de wil van God ontdekken.” God zal Zijn wil niet aan je kunnen openbaren, voordat je je helemaal aan Hem toewijdt. Die toewijding leidt namelijk tot de vernieuwing van je denken. En met een vernieuwd denken kun je de wil van God onderscheiden, je gaat de Bijbel beter begrijpen en daarin directe, persoonlijke toepassingen zien voor je leven. Zo kun je het pad vinden dat God voor jouw leven heeft uitgestippeld. In veel gevallen zal dit pad anders zijn dan je zou denken. En de duivel zal dit onmiddellijk aangrijpen en je influisteren dat Gods weg te zwaar en te moeilijk voor je is. Hij zal je vertellen dat je de rest van je leven borden moet wassen, of dat je ergens in de woestijn moet gaan wonen. Dat zou op zich natuurlijk kunnen, maar hoogst waarschijnlijk is dat niet het geval. Je zult dit echter alleen te weten kunnen komen, als jij je eerst aan Hem toewijdt.
Voor alle gebieden van ons leven heeft Gods Woord wijsheid en richting. Een vernieuwd denken leert je als man hoe je op je plaats mag zijn als betrouwbare echtgenoot. Als vrouw raak je doordrongen van je persoonlijke waarde en kwaliteit als hulp en baken, als zakenman word je overtuigd van Gods principes van zuiverheid en integriteit, als oudere ervaar je plotseling dat je geest zich verjongt… Op allerlei gebied en al je functioneren ontdek je Gods raad. De vernieuwing van ons denken is een rijkdom die ons onderscheidt van de wereld om ons heen. Het maakt dat ons denken steeds weer vol is van al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, al wat deugd heet en lof verdient. (Filippenzen 4:8, WV)
Dank U Vader, dat U mijn innerlijk verandert door de waarheid van Uw Woord. Ik stel mijn denken open voor uw rijkdom, en proclameer dat ik Uw verborgen raad, uw geheimenissen zal ontdekken, door me toe te wijden aan Uw plan met mij en door in gehoorzaamheid te wandelen. Amen.