Shop Doneer

Een nieuw gebod

Leestijd: 3 min.

Ik herhaal de oproep van gisteren nog een keer: we moeten hen nog steeds liefhebben. En God heeft dit mogelijk gemaakt door de wedergeboorte. Laten we lezen in 1 Petrus:

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petrus 1:22-23)

Merk op dat de liefde voor onze broeders en zusters komt door gehoorzaamheid. Het is de wedergeboorte die het voor ons mogelijk maakt onze medegelovigen lief te hebben. Als we niet wedergeboren zouden zijn was het niet mogelijk. Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is. Maar het is mogelijk.

Als we graag willen evangeliseren, laten we dan bedenken dat de belangrijkste manier om de wereld te bereiken, is dat christenen elkaar met liefde en broederlijke vriendelijkheid bejegenen. Geen enkele evangelisatiemethode gaat dit getuigenis te boven. In Johannes 13:34-35 zegt Jezus:

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Let erop, dit is niet een aanbeveling - het is een gebod. Als we het niet doen, dan zijn we ongehoorzaam aan Jezus' gebod. Vervolgens zegt Jezus:

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Wat de toekijkende wereld zal aanspreken, is de aanblik van christenen die elkaar liefhebben. Het is het enige getuigenis dat de hele wereld zal bereiken. Laten we het niet hebben over evangelisatie en het bereiken van de verlorenen, als we niet eerst bereid zijn om liefde en vriendelijkheid te betonen aan elkaar als medegelovigen.

Ik denk dat je met me eens zult zijn dat, wanneer je met onbekeerden praat over christen worden, één van de eerste argumenten die ze gebruiken tegen het christendom de verdeeldheid en onenigheid is die ze zien in de Kerk van Jezus Christus.

Ik herinner me dat ik eens een gesprek had met de Joodse man over de aanspraken van Jezus. Hij zei: "Als ik me zou aansluiten bij een kerk, bij welke dan?" In die tijd was Jeruzalem waarschijnlijk het centrum van verdeeldheid. Jarenlang was elke christelijke groepering in Jeruzalem in oorlog met iedere andere. In de Heilig Grafkerk moest het Israëlische leger voorkomen dat de Grieks Orthodoxen en de Rooms Katholieken elkaar gingen bevechten om het recht de kerk te beheren. Hoe zouden de Israëlieten in zo'n klimaat kunnen geloven in de broederliefde van christenen? Daarom hebben we "een nieuw gebod" gekregen.

Heb je het gevoel dat het toevoegen van deze bouwsteen jouw vermogen te boven gaat?

Laten we het bij de Heer brengen in het gebed van de dag.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor mijn geestelijke broers en zussen, die ik van harte lief mag hebben. Aan onze liefde onderling, zullen wij een getuigenis zijn van onze hemelse Vader die ons liefheeft. Als ik soms nog steeds last heb van het onrecht dat medegelovigen mij hebben aangedaan, breng ik dit opnieuw bij U voor genezing en herstel. In Uw naam Heer Jezus, Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.