Shop Doneer

Een nieuw lied

Leestijd: 1 min.
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.
(Psalm 96:1)
Steeds opnieuw worden we in de psalmen opgeroepen om God te loven en prijzen. Deze psalm stelt ons voor een speciale uitdaging. God vraagt ons een nieuw lied voor Hem te zingen. Hij wil niet dat onze lofprijs voor Hem ooit oud, afgezaagd, routinematig of formeel wordt.
Hoe kunnen we altijd weer met een nieuw lied komen? Paulus laat het ons zien in Efeze 5: 18-19: ... word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.
Het soort lofprijs dat de Heer van ons verlangt en dat Paulus hier beschrijft, kan alleen maar voortkomen uit een hart dat op bovennatuurlijke wijze vervuld is met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest is een onmisbare vereiste.
Uit de volheid van de Geest komen vervolgens drie soorten lofprijs voort: psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Deze drie zou ik als volgt willen typeren. De psalmen zijn al voor ons opgeschreven in de geïnspireerde woorden van de Schrift. Tot de categorie lofzangen behoren de vele bekende liederen van de Kerk, die uitdrukking geven aan ons gemeenschappelijke geloof. De derde categorie, geestelijke liederen, zijn echter niet van tevoren voor ons gecomponeerd. Deze worden spontaan (in-)gegeven door de Heilige Geest. Dit zijn met recht 'nieuwe liederen'.
Iedere keer als we in aanbidding voor God staan en een nieuwe glimp ontdekken van Zijn geweldige genade of heerlijkheid, kan de Heilige Geest een nieuw lied in ons hart doen opwellen, dat van toepassing is op die nieuwe openbaring. Dat kan een lied zijn in onze eigen taal, of in een taal die de Heilige Geest ons geeft. In beide gevallen is het een spontaan antwoord op een nieuwe, frisse openbaring van God. Zo blijft onze aanbidding net zo sprankelend als de openbaring van God zelf, die Hij steeds opnieuw voor ons ontvouwt.

Mijn antwoord in geloof:
Heilige Geest, dank u dat U mij nieuwe liederen geeft waarmee ik U kan loven, liederen die net zo fris en sprankelend zijn als de openbaring van Uw genade. Ik zing U ook vandaag een nieuw lied, Heer, want U bent al mijn lofprijs en aanbidding waard! Amen.