Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Een tweesnijdend zwaard in onze handen

Leestijd: 2 min.

Beven voor het Woord van God was het eerste dat Mozes overkwam. Plotseling werd hij zich bewust van de kracht in zijn staf en hij rende ervoor weg - hij werd erdoor geïntimideerd. In tweede instantie pakte hij de staf beet. Door geloof greep hij de slang en het beest werd weer een staf in zijn hand. Wanneer we dus ontzag hebben gekregen voor het Woord van God, moeten we het vastgrijpen! We moeten ons stevig vastklampen aan Gods Woord. Een bepaald gedeelte uit de psalmen heeft veel in dit opzicht veel indruk op me gemaakt.

Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.. (Psalm 149:5)

De 'gunstelingen' (in de Engelse vertaling staat hier 'heiligen') zijn mijns inziens alle oprechte, toegewijde gelovigen. Het Hebreeuwse woord voor 'heilige' is 'hasid'. Misschien heb je wel eens gehoord van het (c)hassidische Judaïsme of van Chassidische Joden. Dat zijn ultra-orthodoxe Joden. Het woord 'hasid' betekent letterlijk 'iemand die beeft voor het Woord van God' of 'iemand die zich volledig aan Gods Woord heeft toegewijd'.

5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. 6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën, om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, 9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.

Dit zijn een aantal wonderlijke uitspraken die gaan over ons, die tot de 'vromen', oftewel de 'heiligen' behoren. Deze verzen vertellen ons dat we het tweesnijdend zwaard - het Woord van God - in onze hand moeten hebben, en de lofverheffingen Gods in onze keel of onze mond. Daarmee kunnen we wraak oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natiën. Zie jij jezelf als deel van dit scenario? Realiseer je je dat God dit voor jou in petto heeft? om hun koningen te binden met ketenen en hun edelen met ijzeren boeien. Ik geloof dat hiermee onder andere de satanische vorsten bedoeld worden, die de volken regeren.

In het laatste vers staat:

om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.

Heb je daar ooit wel eens bij stilgestaan? God heeft ons de eer gegeven om het vonnis over de natiën te voltrekken. Ons gebedsleven zou beslist veranderen wanneer we ons hier echt van bewust werden en onszelf in dat licht zouden zien.

Gebed van de dag

Heer, help mij om mezelf - en de rol die U mij heeft toebedacht - te zien vanuit Uw perspectief. Dank U wel dat ik samen met U - Heer Jezus - mag regeren door gebed en voorbede vanuit de hemelse gewesten. Help mij hierin te groeien Heer. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.