Shop Doneer

Een uitnodiging van God

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal vrijmoedig dichtbij de troon van genade komen
Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
(Hebreeën 4:16)
We zijn toe aan de vierde 'laten we'-uitspraak uit Hebreeën 4. Deze vierde stap is direct gerelateerd aan de eerste drie stappen, en ook de volgorde is belangrijk. Om in staat te zijn vrijmoedig dicht bij de troon van genade te komen, moeten we zeker zijn dat we de eerste drie stappen genomen hebben.
De eerste stap was: Vrezen (Hebreeën 4:1). Vrezen betekent dat we komen met een houding van eerbied, bewust van onze behoefte aan Gods genade. De tweede stap was: Laten we ons beijveren (Hebreeën 4:11). Dit is onze gepaste, logische reactie op Gods genade. We komen niet laks, lui of onverschillig tot God. Gods genade rechtvaardigt nooit een onverschillige of luie, gemakkelijke houding; integendeel, Gods genade zou in ons een houding van ijver en inzet moeten bewerken. Ten derde: Laten we vasthouden aan onze belijdenis (Hebreeën 4:14). We spreken de juiste belijdenis uit die in lijn is met Gods Woord; met onze mond spreken we de waarheid over Jezus en alles wat Hij voor ons heeft gedaan.
De vierde stap, dicht bij de troon van genade komen, doen we om twee dingen te ontvangen: barmhartigheid en genade. Ik ben overtuigd dat God ons uitnodigt om bij Hem te komen. En als we voldoen aan de voorwaarden, dan liggen barmhartigheid en genade op ons te wachten. We hoeven nooit bang te zijn; we zullen nooit worden teleurgesteld. God zou ons nooit hebben uitgenodigd als Hij de nood die we hebben niet zou kunnen vervullen. Als we komen als kinderen van God, dan hoeven we niet te komen als bedelaars. God heeft geen tweederangs kinderen. Het is heel belangrijk dat we komen met vrijmoedigheid - dat is geloof in actie. Het is het soort geloof dat nooit zal worden weggeschoven. Het is geloof dat God neemt op zijn Woord, en aanneemt dat God net zo goed is als zijn Woord. Kom vrijmoedig.

Dank U Heer, dat ik vrijmoedig bij U mag komen. Ik proclameer dat God mij heeft uitgenodigd om vrijmoedig tot zijn troon te naderen. Dank U dat barmhartigheid en genade voor mij klaar liggen. Ik zal vrijmoedig dicht bij de troon van genade komen. Amen.