Shop Doneer

Eerst de feiten, dan geloof, en dan pas gevoel

Leestijd: 4 min.

Nu we gezien hebben dat onze oude mens met Christus is gekruisigd, wil ik opnieuw een probleem benoemen waar veel christenen in deze tijd mee te maken hebben: veel christenen beseffen niet dat ze met Christus mede gekruisigd zijn. In zekere zin is het misleidend te zeggen dat de oude mens is weggedaan. Zolang we in dit leven staan, zullen we nooit het absolute einde van onze vleselijke natuur beleven. Ik heb mensen ontmoet die geloofden dat ze volkomen bevrijd waren van het vlees, maar ik zag daar geen bewijs van. Ze gebruikten nu andere woorden, dat wel. Ze verloren nu niet meer hun geduld, maar voelden nu 'heilige verontwaardiging'. Zoals ik het begrijp, kan ons vlees in deze periode van de menselijke geschiedenis hooguit grotendeels inactief worden gemaakt, zodat het niet in staat is te doen wat het zou willen doen, maar in deze eeuw kan het vlees nog niet totaal uitgeschakeld worden. Nóg een reden om uit te zien naar die heerlijke toekomende eeuw!

In Romeinen 6:11 zegt Paulus:

Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde.

Let op de ontwikkeling in taalgebruik. In vers 6 werd nog gezegd dat we ­weten dat we dood zijn voor de zonde, maar in vers 11 zegt Paulus: reken uzelf als..., oftewel, we passen het persoonlijk, praktisch en krachtig toe. Persoonlijk doe ik dat door geregeld te zeggen: ,,Mijn vleselijke natuur ís gekruisigd.''

Drie eenvoudige woorden kunnen ons helpen dit 'weten' en vervolgens 'onszelf rekenen als' te bereiken. Ik noem het de drie G's: Gegevens, Geloof, Gevoel (in het Engels noemt Derek het de drie F's: Facts, Faith, Feelings, red.). De volgorde van de drie is heel belangrijk. Je begint niet met je gevoelens. Je begint met de gegevens, de vaststaande feiten, de waarheden van de Bijbel. Gods Woord bevat vaststaande gegevens of waarheden; daarop bouw je je geloof en daarna komen je gevoelens in lijn met je geloof. Begin nooit bij je gevoelens. Laat je gevoel nooit voorop gaan en de baas spelen.

Wat we tot nu toe zagen over Jezus' volmaakte, volbrachte werk aan het kruis, zijn Bijbelse gegevens, geschiedkundige feiten. Als we beginnen met wat we voelen, dan hebben we geen anker. Dan zijn we overgeleverd aan de genade van iedere wind of stroming. Daarom beginnen we met de Bijbelse gegevens, baseren we ons geloof daarop, en zal ons gevoel in overeenstemming komen met ons geloof.

Je gevoel is niet de maatstaf en mag niet de dienst uitmaken. Op de momenten dat we ons misschien wel de grootste mislukkeling voelen, behagen we God in zekere zin meer dan op de momenten dat we onszelf een geweldig succes vinden. God is immers nabij de gebrokene van hart. Sterker nog:

De offers voor God zijn een gebroken geest. (Psalm 51:19)

Eén menselijke karaktertrek die God op afstand houdt, is teveel zelfvertrouwen. In mijn eigen leven ben ik tegen problemen aangelopen waarvan ik zei dat ik ze wel aankon. Later wilde ik dat ik dat nooit had gezegd! Jaren geleden gingen mijn eerste vrouw Lydia en ik voor de eerste keer naar Canada. Ik had allerlei verhalen gehoord over Amerika, die me nerveus maakten. Er waren snelwegen waarop je niet zachter mocht rijden dan een bepaalde snelheid en dat beangstigde mij! We stippelden onze route van Oshawa richting het zuiden, naar Lima in de staat New York, om alle snelwegen te ontlopen. Na een veilige reis naar de staat New York, begonnen we aan onze terugweg naar Canada, toen Lydia zei: ,,Ik heb het gevoel dat we moeten bidden.'' Maar ik zei: ,,Nee hoor, dat is niet nodig.'' Vol vertrouwen reden we dus de New York State autoweg op, maar omdat de bewegwijzering op de hoofdwegen in Amerika anders zijn dan in Canada, reden we de goede afrit voorbij, en ontdekten dat de volgende afrit pas zo'n tachtig kilometer verderop was! Dat kostte ons ruim 160 kilometer omrijden! Toen we eindelijk de juiste afslag bereikten, kregen we autopech. De rest van het verhaal zal ik je besparen, maar je mag van me aannemen dat ik sinds die gebeurtenis nooit meer gezegd heb dat bidden niet nodig is!

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, leert U ook mij dat geheim om altijd uit te gaan van de Bijbelse feiten (van Jezus' totale, complete offer aan het kruis), om daarop mijn geloof te bouwen, en pas dan te letten op wat ik voel... Hoed mij voor overmoed en mijn eigen inschatting Heer, maar leid mij door Uw Geest! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.