Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Eeuwige openbaring

Leestijd: 1 min.
HEERE, tot in eeuwigheid
houdt uw woord stand in de hemel.
(Psalm 119: 89)
Vele eeuwen lang heeft de mens geprobeerd het karakter van God te doorgronden, door allerlei speculaties en redeneringen. Maar altijd leidden die pogingen tot frustratie.
Vele verschillende filosofen, die allemaal beweerden zuiver logisch redenerend bezig te zijn, kwamen tot allerlei totaal verschillende conclusies: God is volmaakt verstand; God is de verpersoonlijking van de werkelijkheid; God is alles in allen; Er is geen God; en ga zo maar door...
Boven - en zelfs nog ver vóór - al dit soort speculaties, heeft God soeverein gekozen om zichzelf te openbaren, niet aan menselijk verstand, maar aan geloof. Het belangrijkste kanaal voor Gods openbaring van Zichzelf is het unieke boek dat Hij heeft doen schrijven: de Bijbel. In de woorden van David die hier in Psalm 119 worden geciteerd, leren we drie heerlijke waarheden over de Bijbel.
De eerste waarheid ligt al direct in de openingswoorden: voor eeuwig. De bijbel is eeuwig. Ze wordt niet beïnvloed door het verstrijken van de tijd. Ze verandert niet door mode, door historische gebeurtenissen of door meningen, opvattingen en houdingen van mensen. De bijbel houdt eeuwig stand.
Ten tweede heeft David het over Uw woord... De tweede openbaring die we uit deze psalm van David moeten oppikken, is dat de Bijbel
Gods Woord is. De Bijbel heeft zijn oorsprong dus in God, niet in de mens. Het is de openbaring van God zelf, over
Zijn manieren,
Zijn gedachten,
Zijn houdingen,
Zijn doelstellingen,
Zijn wetten. Mensen waren de kanalen waardoor het woord kwam, maar God was altijd de bron.
De derde openbaring uit deze tekst is: Gods Woord houdt stand in de hemelen. Geen gebeurtenis op aarde kan Gods Woord ooit doen wankelen. Gods Woord en ook de volvoering ervan, is niet afhankelijk van de bevelen van koningen of keizers, of van de meningen van politici, of van het geweld van legers. Gods Woord staat buiten het bereik van alle kwade machten.
Uiteindelijk bepaalt het woord de gang van zaken hier op aarde - niet andersom.

Mijn antwoord in geloof:
Hemelse Vader, dank U wel dat de Bijbel eeuwig is, dat het Uw Woord is, en dat het altijd standhoudt in de hemelen! In geloof ontvang ik Uw openbaring aan mij door Uw eeuwige Woord en ik onderwerp mij aan de autoriteit van Gods Woord in mijn leven. Amen.