Shop Doneer

Elkaar goed behandelen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben een deel van het lichaam van Christus.

De wereld is vol met allerlei soorten mensen. Je kunt naar iemands uiterlijk kijken en denken dat je er niet zoveel bijzonders aan ziet. En als je in de spiegel kijkt, dan denk je misschien wel hetzelfde. Maar we moeten verder kijken dan de buitenkant en onze broers en zussen zien als leden van het lichaam van Christus - mensen voor wie Jezus zijn bloed vergoot en stierf.
Als we andere mensen niet waarderen en eren, dan doen we Gods hart verdriet. De Heer houdt zoveel van ieder mens dat Hij voor hem en haar stierf. Het doet God (en onszelf) veel verdriet als we een verkeerde houding hebben ten opzichte van een lid van zijn lichaam, en als we op anderen neerkijken en hun waarde voor God niet erkennen.
Ik geloof dat dit het probleem was van de christenen in Korinthe, aan wie Paulus twee brieven richtte. Er waren veel verkeerde relaties onder de Korinthiërs. Ze onderscheidden het Lichaam van Christus niet in elkaar (zie 1 Korinthe 11:29), en Paulus schreef:
Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen.
Het feit dat veel christenen ziek zijn, heeft ook vandaag wellicht dezelfde oorzaak. Het doet me pijn om te moeten constateren dat veel christenen elkaar niet behandelen als medeleden van het lichaam van Christus. Jezus leert ons in Johannes 13:34: 'Heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.'

Dank U Jezus, dat U mij deel maakt van uw lichaam. Ik proclameer dat ik door uw genade andere leden zal eren en liefhebben, en hen zal zien als mensen voor wie Jezus is gestorven, want ik ben een deel van het lichaam van Christus. Amen.