Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

En wanneer mijn volk...

Leestijd: 2 min.

Met de waarheid over Gods beloften in Jezus Christus en de toepasbaarheid daarvan op iedere specifieke situatie in ons leven, kijken we nu naar die bekende tekst uit 2 Kronieken:

En (wanneer) Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (2 Kronieken 7:14)

God beloofde hier: ‘Als Mijn volk vier dingen doet, dan zal Ik drie dingen doen.’ Zie eens hoe Zijn volk wordt beschreven: Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen. Dit is de letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws. Als je een christen bent, is de Naam van Christus over je uitgeroepen. Dit is de meest accurate beschrijving van christenen die in de hele Bijbel te vinden is.

Dus, God zegt: ‘Als Mijn volk vier dingen doet, dan zal Ik er drie doen...’ Wat zijn de vier stappen die God van Zijn volk vraagt om te doen?

 1. in ootmoed buigen
 2. bidden
 3. Zijn aangezicht zoeken
 4. zich bekeren van hun slechte wegen

Als deze vier dingen zijn gebeurd, dan belooft God dat Hij:

 1. vanuit de hemel zal horen
 2. hun zonden zal vergeven
 3. hun land genezen

Als het land van Gods volk niet genezen wordt, betekent dit dan dat God Zijn belofte niet is nagekomen? Of heeft Gods volk nagelaten om aan Zijn voorwaarden te voldoen? Wat denk jij dat de juiste verklaring is? Dit is mijn diagnose: Met God is er niets verkeerd. Hij doet altijd wat Hij heeft beloofd. Als ons land niet geneest, dan is dat omdat wij niet aan Zijn vier voorwaarden hebben voldaan. We bekijken ze nog eens:

 1. De eerste is verootmoediging. Vraag God niet om jou te verootmoedigen - dat moet je zelf doen. Het is een beslissing die je maakt.
 2. De tweede actie is bidden, en we hebben het er al eerder in onze studie over gehad hoe we dat moeten doen.
 3. Ten derde moeten we Gods aangezicht zoeken. Houd dat niet beperkt tot een kort gebed van tien minuten op zaterdagavond. Bid tot je in de aanwezigheid komt van de Almachtige God. Geloof me, je zult het weten als je God hebt aangeraakt.
 4. Ten vierde, we moeten ons bekeren van onze slechte wegen. De term 'slechte wegen' is nog wel eens een struikelblok voor ons. Zie je, het is niet de dief, de spijbelaar, de leugenaar of de cocaïneverslaafde die de hand van God tegenhoudt. Het is de slechtheid in de Gemeente. Het is onze slechtheid. Meestal is het grote probleem niet eens zozeer wat we doen, maar vooral wat we nalaten. Deze waarheid zien we duidelijk in Jakobus:
Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde. (Jakobus 4:17)

Gebed van de dag

Hemelse Vader, op alle vier deze punten ben ik wel eens in gebreke gebleven, maar ik wil opstaan in Uw kracht en via verootmoediging, gebed en het zoeken van Uw aanwezigheid, uitkomen bij die altijd diepere bekering, waarbij ik me afwend van mijn eigen weg, en alleen maar U volg, in woord en daad, Heer Jezus! Amen

Gebed voor DPM wereldwijd

ETHIOPIË

Duizend kopieën van het boek ‘Van vloek naar zegen’ zijn gedrukt in het Amhaars en liggen nu klaar om verspreid te worden. Daarbij zullen tweeduizend cd’s met luistermateriaal van Derek verspreid worden in afgelegen gebieden waar er weinig toegang tot internet is en er veel analfabetisme is. Bid ervoor dat dit materiaal christenen en hun leiders in Ethiopië zal sterken en toerusten.