Shop Doneer

Er is altijd vreugde

Leestijd: 2 min.
Elk onderdeel van onze persoonlijkheid (geest, ziel en lichaam) hebben hun eigen reactie, die onderling met elkaar corresponderen. Op het gebied van het lichaam kijken we bijvoorbeeld naar de ervaring van 'fysiek genot' of 'pijn'. In het gebied van de ziel is de corresponderende ervaring 'gelukkig' of 'ongelukkig' zijn. In het gebied van de geest is de gerelateerde ervaring 'vreugde' of de afwezigheid van vreugde als onze geest niet verbonden is met Gods Geest. Dit leert ons onderscheiden wat we ervaren in de ziel en wat we ervaren in de geest; geluk is afhankelijk van omstandigheden en kan daardoor wisselen. Vreugde is echter uitsluitend afhankelijk van God, en is daardoor onveranderlijk. We kunnen ons erg ongelukkig voelen door omstandigheden, maar tegelijkertijd de diepe, innerlijke vreugde in God nog steeds vasthouden. Hetzelfde geldt voor ons lichaam. We kunnen ons goed voelen of ziek zijn, maar dat zou de vreugde in onze geest niet moeten veranderen. Geluk en ongeluk - het is afhankelijk van onze situaties en omstandigheden: je gezondheid, je financiën, de manier waarop je man of vrouw je behandelt. Vanwege die omstandigheden schommelt geluk dus op en neer. Niet dat er op zich iets mis is met gevoelens van geluk - zoals ieder mens houd ik ook van geluk. Maar we kunnen niet verwachten dat we ons altijd gelukkig voelen. Vreugde is anders. Vreugde is iets van de geest en is alleen afhankelijk van God. In Psalm 43:3-4 zegt David: Zend uw licht en uw waarheid, mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!

Als David deze psalm schrijft, is hij erg neerslachtig en depressief. Alles zit tegen en hij is erg ongelukkig. Toch herkent hij de oplossing voor zijn gevoel van ongeluk. Hij moet in zijn geest weer contact krijgen met God. God verandert niet. Hij is geen veranderende omstandigheid. Hij is de grote onveranderlijke, eeuwige bron van vreugde. Ik ben gaan geloven dat je verheugen in God de hoogste activiteit is in onze wandel als christen. Ook al zijn de omstandigheden tegen ons, in de Heilige Geest die zich verbindt met onze geest, is er nog steeds vreugde, door een bestendige, onveranderende relatie met een bestendige, onveranderende God. Door de verbinding van onze geest met Zijn Geest mogen we Hem Pappa noemen en hoeven we nooit zonder blijdschap te leven (zie Romeinen 8: 15)
Vader, wilt U mij helpen om, ook als ik me ongelukkig voel, mijn ziel en lichaam te onderwerpen aan mijn geest, die in contact staat met de Heilige Geest. Dank U wel dat ik in alle omstandigheden me in U kan verheugen, omdat U mijn onveranderlijke bron van vreugde bent. Amen.