sluit
Shop Doneer

Erken hoeveel geloof je hebt

Leestijd: 3 min.
Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
(Romeinen 12:3)

Het laatste deel van het vers uit Romeinen zegt: Maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Dit is de vijfde stap in het ontdekken van jouw plek: inzien en erkennen dat God jou een bepaalde mate van geloof heeft gegeven.

Er is weinig zo beschamend als iemand die beweert meer geloof te hebben dan dat hij werkelijk heeft. Vroeg of laat leidt het tot problemen en ik ben hier verdrietige voorbeelden van tegengekomen. De schrijver van Hebreeën zegt: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt (Hebreeën 11:1). Sommige vertalingen gebruiken voor ‘vaste grond’ het woord substantie. Geloof is als een substantie; je hebt het of je hebt het niet. Je krijgt het niet door erover te gaan praten. Je kunt wel erkennen: ‘Heer, ik heb niet genoeg geloof.’ Hij zal daarop reageren door wegen te laten zien waardoor je jouw geloof kunt vergroten.

Toen ik net tot geloof was gekomen, ging ik door een moeilijke maar belangrijke tijd in het Britse leger in Noord-Afrika. Een heel jaar lag ik in het ziekenhuis, met een huidaandoening waar de dokters niets aan konden doen. In die conditie zei ik tegen mezelf: Ik weet dat als ik geloof zou hebben, God mij zou genezen. Die periode heb ik vaak beschreven met John Bunyans woorden: het moeras van moedeloosheid of het dal der wanhoop. Maar op een dag doorbrak een schitterende lichtstraal de duisternis van het dal. Weet je wat die lichtstraal was? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God (Romeinen 10:17). Als je geen geloof hebt, dan kun je het krijgen! Het komt. Hoe? Door het horen van het Woord van God. Niet door opscheppen. Niet door over-geestelijke praat. Maar simpelweg door Gods Woord te horen.

Jaren geleden riep ik tijdens een dienst in Kopenhagen mensen naar voren voor gebed. Ik wilde hen gaan zalven met olie omdat ze ziek waren en ik vroeg aan één man: ‘Heeft u geloof?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb al het geloof van de wereld.’ Mijn volgende gedachte was: Als je al het geloof van de wereld hebt, hoe zie je dan je ziekte? Ik wist dat hij niet zou genezen. Ik wist het gewoon. En inderdaad gebeurde er niets toen we hadden gebeden. Hij had het geloof in zijn hoofd, maar niet als substantie in zijn hart. Hij had wel de juiste woorden, maar hij had niet de realiteit.

Jezus zei dat als je geloof hebt zo groot als een mosterdzaadje, je een berg kunt verplaatsen (zie Mattheüs 17:20). Het gaat niet zozeer om de kwantiteit van je geloof, maar meer om de kwaliteit ervan. Geloof wordt gegeven aan realistische en nederige mensen.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U mij helpt om nooit overmoedig te zijn in geloof, maar zoals de Bijbeltekst zegt, ‘van U te leren omdat U zachtmoedig en nederig van hart bent’! Help mij om de rust te vinden voor mijn ziel, die U in deze Bijbeltekst belooft! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.