Shop Doneer

Fysiek leven: opstandingsleven

Leestijd: 1 min.
Jezus proefde de dood in ieder opzicht, zodat wij leven kunnen ervaren in ieder opzicht. Gisteren hadden we het over het eerste aspect, het geestelijke leven. Vandaag kijken we naar het tweede aspect, het fysieke of lichamelijke leven. Dit leven kent twee opeenvolgende fasen: Ten eerste hebben we nu leven in ons lichaam. Maar ons lichaam is sterfelijk; en dus zal bij de opstanding uit de doden de tweede fase aanbreken. Ons lichaam wordt dan veranderd in een onsterfelijk lichaam.
En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont (Romeinen 8:11).
We hebben allemaal het opstandingsleven van Christus in een sterfelijk lichaam. Sterfelijk vlees en een sterfelijk lichaam, maar met een opstandingsleven dat erin woont. En dit opstandingsleven 'werkt' niet alleen maar in ons, het 'woont' werkelijk in ons lichaam. Als deze tekst niet zou gaan over goddelijke genezing en goddelijke, lichamelijke kracht, dan begrijp ik niets van deze woorden. Maar dat is niet het enige. De laatste fase is een veranderd lichaam. Paulus schreef hierover het volgende:
Zie, ik zeg u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning (1 Korinthe 15:51-54).

Dank U Jezus voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat omdat Jezus de dood voor mij proefde, ik leven heb ontvangen - opstandingsleven voor nu en in de eeuwigheid. Ik proclameer dat Jezus door de dood werd afgesneden, opdat wij voor eeuwig met God verbonden kunnen zijn. Amen.