Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Ga jij voor het beste van God?

Leestijd: 2 min.


Gisteren spraken we over de beslissing om goede aarde te zijn, door Gods Woord te horen en begrijpen. Maar hoewel alle mensen die goede aarde vertegenwoordigen, vrucht voortbrengen, is er een aanzienlijk verschil in de mate van opbrengst: sommigen dragen honderdvoudig vrucht, sommigen zestigvoudig, en sommigen maar een dertigvoud van datgene wat gezaaid is. Met andere woorden, voor elke zaadkorrel die gezaaid wordt, brengen sommigen honderd zaadkorrels voort, anderen zestig en weer anderen dertig.

Ik wil kijken naar de honderdvoudige opbrengst. In een andere versie van dezelfde gelijkenis, die in Lukas staat, maakt Jezus de volgende opmerking over de goede aarde:

En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen en het in een oprecht en goed hart bewaren, en in volharding vruchten voortbrengen (Lukas 8:15).

De omschrijving in Lukas 8:15 bevat twee heel belangrijke factoren. Allereerst is er het hart dat omschreven wordt als oprecht en goed. Een alternatieve vertaling is ‘eerlijk’. Dus de eerste vereiste is eerlijkheid, wat tevens openheid en oprechtheid inhoudt. Eerlijkheid betekent dat je je niet beter voordoet dan je bent, niet leeft met dubbele motivaties, of met twee maten meet. Dat is een eerste vereiste.

De reactie van deze mensen bestaat vervolgens uit drie onderdelen: ze horen het Woord; ze houden het vast; en - door volharding - dragen ze vrucht. Deze drie fasen zijn heel belangrijk. Sterker nog, ze zijn absoluut noodzakelijk als je wilt gaan voor het beste van God. Met name volharding is een sleutel.

Het principe dat in deze gelijkenis naar voren komt, stelt ons allemaal voor een persoonlijke beslissing. In hoeverre ben ik van plan om vrucht te dragen? Ben ik tevreden met dertigmaal? Of ben ik van plan om zestigmaal vrucht te dragen? Of richt ik me op het beste van God en wil ik honderdvoudig vrucht dragen? Aan deze noodzakelijke beslissing ontkom je niet. Stel jezelf deze vraag: Wil ik het beste van God? Ga ik me richten op het honderdvoudige, of ben ik tevreden met het zestig- of dertigvoudige?

Ik legde gisteren uit, dat er twee kanten zijn aan onze relatie met God. Eén kant is wat God aan ons beschikbaar stelt; de andere kant is hoe wij daarop reageren. De juiste reactie van een oprecht hart zal veel vrucht voortbrengen. En wees ervan verzekerd dat dit Gods verlangen is: te zien dat je veel vrucht zal dragen.

Gebed van de dag

Vader, ik wil niet tevreden zijn met dertig- of zestigvoudige vrucht. Ik wil me uitstrekken naar honderdvoudig vrucht dragen. Ik wil leven in eerlijkheid, zonder dubbele motivaties en ik wil volharden in het doen van Uw wil. Dank U wel, dat ik het beste van U mag verwachten, als ik mezelf aan U toewijd.

Gebed voor DPM wereldwijd

SYRIË

  • Bid dat God wijsheid en leiding geeft aan kerkleiders die hulp en bediening willen geven aan de vele gezinnen die grote problemen hebben wat betreft hun financiën en andere zaken. Bid dat deze leiders Dereks onderwijs kunnen gebruiken, samen met de Bijbel, om velen te kunnen bemoedigen en onderwijzen.
  • Veel Syriërs keren terug naar hun huizen, maar vinden vernielde huizen in lege straten. Bid dat de ontheemden moed en kracht zullen hebben om opnieuw te beginnen. Bid dat diegenen die autoriteit bezitten, zich tot God wenden en zich onderwerpen aan Hem bij alles wat ze doen!