Shop Doneer

Geef spontaan

Leestijd: 2 min.

Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben als het binnen je macht ligt dat te doen.

Zeg niet tegen je naaste: Ga heen en kom nog eens terug en morgen zal ik het geven, terwijl het bij jou is. (Spreuken 3:27-28)

Deze woorden zijn wijsheid in de praktijk. Er bestaat een spreekwoord in de Latijnse taal, dat de meesten van u niet zullen begrijpen als ik het uitspreek, maar het is heel kort. Het is: Bis dat qui cito dat. Letterlijk betekent dit: Hij geeft twee keer die snel geeft, oftewel: Wie snel geeft, geeft dubbel.

Wat zit er een wijsheid in dit spreekwoord! Als iemand in nood is of om iets verlegen zit, en jij hebt de mogelijkheid om in die nood te voorzien (en de persoon is je hulp waard) aarzel dan niet, wacht niet, onthoud het hem niet. Als je spontaan geeft, dan is het alsof je dubbel geeft. Als je mensen laat wachten en hen teleurstelt, dan zal je gift niet die zegen zijn die hij eigenlijk had moeten zijn.

Dus onthoud het goede niet aan hen die het nodig hebben. Zeg niet tegen je naaste: ‘kom morgen terug…’, terwijl de oplossing voor hun behoefte bij jou is. Dat is een soort gierigheid, een gebrek aan pure eerlijkheid, en op een bepaalde manier legt dit een smet op de daad van het geven.

Bedenk dat wie spontaan geeft, dubbel geeft. Als je een volgende keer weer in de gelegenheid bent je naaste iets te geven, onthoud het hem dan niet, aarzel niet, ga niet zitten rekenen, kom gewoon tegemoet aan de behoefte van je naaste; antwoord op de aansporing van de Heilige Geest.

Geef zonder aarzeling. Geef zonder reserve. Geef gewoon royaal, want zoals jij geeft, zal God aan jou teruggeven.


Gebed van de dag

Heer, dank U dat U mij bekleedt met Uw onbaatzuchtigheid, zodat ik geef vanuit een open hart en daarmee feitelijk geef zoals U geeft, oftewel: vanuit Uw liefde! Maak mij oplettend om de noden en behoeften van anderen op te merken… Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • Bid voor Caroline, die de bekendheid van DPM in Frankrijk wil vergroten via social media.
  • We danken God dat Hij DPM meer bekendheid geeft in Frankrijk en veel mensen hierdoor zegent. Dereks dagelijkse overdenkingen en onze online cursussen staan nu op diverse grote christelijke websites. Bid voor meer open deuren, voornamelijk via internet.
  • Bid dat er een echte opwekking zal zijn in Frankrijk, omdat de grootste opwekkingen in de wereld van de afgelopen 300 jaar dit land hebben gemist. En bid dat Dereks onderwijs hieraan zal bijdragen door een honger te creëren voor God en Zijn Woord.