Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Geen ongelijk span

Leestijd: 2 min.
We zullen vandaag kijken naar een heel praktische toepassing van het principe 'geloof versus ongeloof'; het gebied van het huwelijk. In 2 Korinthiërs 6:14-15 zegt Paulus:
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial (Dit is een naam voor satan.), of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?
We zien hier dat Paulus dezelfde manier van indelen hanteert: gelovigen en ongelovigen. En hij vertelt ons dat dit de belangrijkste factor is in de keuze van je vrienden (en dus ook je levenspartner). Bij de keuze van je levens gaat niet in de eerste plaats om ras, intelligentie, inkomen of wat dan ook, maar om de vraag of hij/zij een gelovige is of een ongelovige.
Stel, een meisje gaat uit met een jongeman en ze overweegt of ze met hem zal trouwen. Ze zegt bijvoorbeeld: ,,Hij ziet er leuk uit, heeft een goede baan, een goed inkomen, een mooie auto. Hij boeit me, respecteert me en is romantisch, alleen, ik ben een christen en hij niet.'' Zijn alle genoemde pluspunten dan genoeg? De Bijbel zegt van niet. Het meest belangrijke is de vraag of hij een gelovige is of een ongelovige. Al het andere is van ondergeschikt belang.
Als dit meisje afgaat op haar menselijke inschatting, haar natuurlijke manier van indelen, zal ze misschien met die man trouwen en zou het kunnen uitlopen op een ramp. Misschien zeg je: ,,Ho even, dat is nog niet bewezen...'' Nee, maar de Bijbel waarschuwt niet voor niets. In de loop van mijn bediening heb ik vele malen het verdriet en de eenzaamheid gezien van vrouwen (of mannen) die dachten: mijn partner leert vast de Heer nog wel kennen - en die daardoor toch kozen voor een ongelijk huwelijk.
Ik druk je op het hart: breng je denken in lijn met Gods denken. Als het meisje uit ons voorbeeld in Gods categorieën denkt, dan trouwt ze waarschijnlijk niet met hem en bespaart ze zichzelf potentieel veel hartzeer later in het leven. We moeten begrijpen dat het geloof voornamelijk draait om onze wil, niet om ons verstand of ons gevoel. Het is een beslissing, en dus kunnen we beslissen om zaken en mensen in te delen naar Gods categorieën: en in deze specifieke toepassing is die categorisering cruciaal: 'geloof of ongeloof'.

Heer, dank U wel voor Uw praktische richtlijnen voor ons leven. Wilt U me helpen ook op dit gebied mijn denken in lijn te brengen met Uw denken, voor mijzelf, of om dit principe in liefde en genade te mogen doorgeven aan anderen die het nodig hebben - en daarin specifiek de jonge generatie. Amen.