Shop Doneer

Geen rekening houden met de schaamte

Leestijd: 1 min.
In Mattheüs 27 staat een verslag van wat er gebeurde nadat Jezus in Getsémane werd gearresteerd. Pontius Pilatus had Jezus overgedragen aan de soldaten om hem te kruisigen:
Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op zijn hoofd (hiermee werden de doorns natuurlijk zijn schedel ingeslagen). En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen. Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken (vers 27-31, 35,36).
Jezus werd tot twee keer toe naakt voorgeleid. En zij zaten erbij en bekeken Hem drie uur lang aan de voet van het kruis. De meeste schilderijen van Jezus aan het kruis beelden Hem af met een lendendoek om, maar in werkelijkheid was die er niet; Hij werd naakt tentoongesteld. Zijn schaamte werd dus getoond aan iedereen die passeerde, en Hij werd belachelijk gemaakt.
De brief aan de Hebreeën benadrukt deze waarheid: Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande (de schaamte) veracht (12:2).

Dank U Jezus. Voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat Jezus te schande werd gemaakt voor mij. Hij verdroeg het kruis en verachtte de schande - omdat Hij mijn schaamte droeg, mag ik delen in zijn heerlijkheid. Amen.