Shop Doneer

Geen veroordeling

Leestijd: 1 min.

HEERE, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter ore. Verhoor mij naar Uw trouw, naar Uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met Uw dienaar, want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertrapt mijn leven op de grond; hij doet mij wonen in duistere oorden, zoals zij die allang dood zijn. (Psalm 143:1-3)

De psalmist worstelt met een duistere macht die bijna ieder van ons op bepaalde momenten aanvalt, een geest van veroordeling. We hebben allemaal een vijand, een aanklager die 24/7 probeert ons een gevoel van schuld en onwaardigheid aan te praten, en ons herinnert aan onze fouten, tekortkomingen en onwaardigheid.

Als we die vijand zijn gang laten gaan en niet tegen hem opstaan, zal hij ons leven op de grond vertrappen. Het antwoord is het antwoord dat de psalmist heeft gevonden. Hij wendt zich tot God, bidt en zegt: ‘Neem mijn smeekbeden ter ore. Verhoor mij naar Uw trouw en naar Uw gerechtigheid’.

Als we tegenover veroordeling en een gevoel van onwaardigheid komen te staan, is het van levensbelang dat we niet langer naar de vijand luisteren, maar dat we naar God gaan en op Hem een beroep doen voor hulp. Niet op basis van onze trouw of onze gerechtigheid, maar op basis van Gods trouw en Zijn gerechtigheid. Dat is de uitweg uit veroordeling. Dat is de weg tot overwinning.

We vragen God om niet met ons in het gericht te gaan, maar we vragen Hem om ons te verhoren op basis van Zijn gerechtigheid en Zijn trouw, en als we dat doen, zijn we bevrijd van die duistere macht van veroordeling.

Gebed van de dag

Vader, wat is die uitspraak van Paulus in de Romeinenbrief toch krachtig (persoonlijk toegepast): ,,Zo is er dan geen veroordeling voor mij die in Christus Jezus is, want de wet van de Geest van leven heeft mij in Hem vrijgemaakt van de wet van zonde (veroordeling) en dood! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

Bid voor de trouwe DPM-werkers in China die duizenden exemplaren van Dereks boeken in het Chinees printen en verspreiden, en ook vele USB-sticks verspreiden met veel van Dereks onderwijs. (De USB-sticks bevatten bijna al Dereks materialen die beschikbaar zijn in het Chinees, en een audio-Bijbel.)