Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Geest tot Geest

Leestijd: 1 min.
Van de oudtestamentische tabernakel kunnen we veel prachtige waarheden leren. Een belangrijk, fundamenteel feit is dat de tabernakel een drievoudig bouwsel was, met andere woorden: een drie-eenheid. Het was één plaats, onderverdeeld in drie gebieden: de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen.
In deze drie-eenheid vinden we veel verwijzingen naar eeuwige waarheid. Bijvoorbeeld: God is drie-in-één: Vader, Zoon en Heilige Geest - drie personen in één God. Voor de mens geldt hetzelfde. Ook wij zijn een drie-eenheid: geest, ziel en lichaam. Ik geloof dat ook de hemel een drie-eenheid is - de zichtbare hemel die we kunnen zien; een middenhemel waar satans hoofdkwartier zich bevindt, en een derde hemel, waar God woont, de huidige locatie van het paradijs.
Ook geloof ik dat de drie delen van de tabernakel corresponderen met de drie gebieden van de menselijke persoonlijkheid. De voorhof - met haar natuurlijke licht van zon, maan en sterren, correspondeert met het menselijk lichaam en onze zintuigen. Die vormen de bron zijn van ons begrip van alles wat we zien, horen en op andere manieren waarnemen. Het heilige correspondeert met de ziel van de mens en spreekt van de in de Bijbel geopenbaarde waarheid. En het heilige der heiligen correspondeert met de geest van de mens en spreekt van directe, van God ontvangen waarheid. Deze waarheid kunnen we alleen verkrijgen door rechtstreeks, persoonlijk contact met God. Want alleen de geest van de mens is verbonden met God...Hij die zich met de Heer verbindt één geest is met Hem.(1 Korinthe 6:17)We zijn niet één ziel of één lichaam met Hem, maar één geest.
Rechtstreeks contact met God is van geest tot Geest, en dat is de plaats waar we directe openbaring van Hem ontvangen.

Dank U Heer, het is bijna niet te bevatten dat U zich met mij verbindt en dat ik direct van U openbaring mag ontvangen. Ik belijd dat mijn geest rechtstreeks, persoonlijk relatie met U mag hebben. Amen.