Shop Doneer

Geleid worden door de Heilige Geest

Leestijd: 2 min.
Thema: Leer bidden

We hebben nu 6 basisvoorwaarden voor verhoord gebed behandeld:
1 Kom in eerbiedige onderwerping.
2 Heb geloof.
3. Bid in de Naam van Jezus.
4. Nader tot God met vrijmoedigheid
5.Het juiste motief
6. Vergeving
De laatste twee voorwaarden - geleid worden door de Heilige Geest en leren vragen in overeenstemming met Gods Woord - helpen ons begrijpen hoe we de wil van God kunnen bidden. We zullen zien dat de kracht van de Heilige Geest door onze gebeden heen werkt, maar alleen voor zover die gebeden in lijn zijn met het Woord van God.
Laten we beginnen met een bekend vers uit Romeinen 8:14: Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. In het Grieks staat het in de voortdurende tegenwoordige tijd. Zovelen als er voortdurend geleid worden door de Geest van God, die zijn kinderen van God. Hoe kun je dagelijks leven als zoon of dochter van God in deze wereld? Door regelmatig, of voortdurend, geleid te worden door de Heilige Geest. Verderop in Romeinen 8 past Paulus deze waarheid over de leiding van de Heilige Geest in je leven als christen specifiek toe op gebed:
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij (de Geest) naar de wil van God voor de heiligen pleit. (verzen 26-27)
Paulus zei dat de Geest onze zwakheden te hulp komt – en hij zegt ook dat we allemaal een specifieke zwakheid hebben. Hij bedoelt geen fysieke zwakheid; het is geen ziekte. Het is deel van onze vleselijke natuur - en wat is die zwakheid? Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Of, om het anders te zeggen, we weten niet altijd waar we voor moeten bidden. En zelfs als we dat wel weten, dan weten we vaak nog steeds niet hoe we daar dan voor moeten bidden. Het kan zijn dat je weet dat je zoon gebed nodig heeft, of een goede vriend die iets ergs meemaakt, maar je weet niet hoe je moet bidden. Wat is dan Gods oplossing? De Geest van God komt ons in deze zwakheid te hulp. Hoe? Hij neemt het over en doet voorbede door jou heen, biddend naar de wil van God. Dus als wij niet weten hoe we moeten bidden in lijn met het denken van God, of als we geconfronteerd worden met een nood waarvan we niet weten hoe we ervoor moeten bidden, wat doen we dan? We richten ons op de Heilige Geest en zeggen: „Heilige Geest, neemt U het over en bid door mij heen.” Daarom is het ook zo belangrijk om bij gebed altijd de rust te nemen om je af te stemmen op de Heilige Geest.

Vader, dank U wel dat U Uw Heilige Geest aan mij gegeven heft om door mij heen te bidden. Ik weet niet wat en hoe ik bidden moet. Maar U wel! Dank U wel dat Uw Heilige Geest mijn zwakheid te hulp komt.