Shop Doneer

Geloof is de weg naar uitnemendheid

Leestijd: 2 min.
Gods eerste doelstelling, de glorie van zijn naam, kunnen we bereiken door geloof in Zijn almacht. Maar ook het tweede doel dat Hij heeft met de schepping, uitnemendheid, kan bereikt worden op diezelfde wijze; door geloof. Dit leren we van de apostel Petrus, die in 2 Petrus 1:5 schrijft aan christenen die zojuist tot geloof zijn gekomen:
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd...
Het woord dat hier vertaald is met deugd betekent in het Grieks van die dagen eigenlijk 'uitnemendheid' of 'uitmuntendheid'. Sommige Engelse vertalers noemen het daarom 'morele uitnemendheid ('moral excellence'). Op zich is dat geen verkeerde vertaling, maar persoonlijk denk ik dat het de lading niet helemaal dekt. God wil namelijk niet alleen 'uitnemendheid' op moreel of ethisch gebied, maar Hij wil uitnemendheid op elk gebied. Door het geloof kunnen we ijver aan de dag leggen en uitmunten op alle gebieden. Uitnemendheid was Zijn standaard bij de schepping, en zoals we zagen is Hij onveranderlijk, dus heeft Hij die standaard nooit verlaagd.
De wonderlijke waarheid die we uit deze tekst leren, is dat ons geloof in Hem en in Zijn kracht om te doen wat Hij heeft beloofd, ons in staat stelt om door ditzelfde geloof de 'deugd te schragen', oftewel 'uitnemendheid' na te streven en te bereiken. Geloof volbrengt dus de twee doelstellingen waar de zonde juist faalde; het geeft de glorie terug aan God en het stelt ons in staat om Gods standaard van uitmuntendheid te bereiken.
In Romeinen 16:19 vinden we dit bevestigd. Hier staat: wees wijs tot het goede en onbesmet van het kwade (andere vertalingen zeggen hier: innocent of evil > onschuldig aan het kwade).Het woord dat hier vertaald is met 'wijs' mag echter ook vertaald worden met 'uitnemend', want een andere grondbetekenis van het Griekse woord is: 'de beste plannen makend en de beste middelen gebruikend voor de uitvoering van...' Sommige Engelse vertalingen geven deze tekst dan ook weer als 'be excellent at what is good' - wees uitnemend in het goede!
Wat een geweldige kracht is het geloof in ons leven; een kracht die het bederf van de zonde weert en ons helpt uit te munten en in alles Gods maatstaf van uitnemendheid na te streven!

Heer, U heeft voor eens en altijd afgerekend met de zonde toen Jezus stierf aan het kruis. Dank U dat ook ik daarom uw heerlijkheid mag weerspiegelen en alle vormen van ongeloof en zonde afleggen. Ik geloof dat U ook in mijn leven volbrengt wat U heeft beloofd! Amen.

Uit het boek: Wandelen met God
(ook als luisterboek verkrijgbaar)