Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

'Geloof is een daad'

Leestijd: 2 min.
Toen ik ontdekt had hoe helder en ondubbelzinnig Gods beloften over lichamelijke genezing in de Bijbel staan, nam ik mij voor Gods Woord te gaan innemen als medicijn. Vervolgens ging ik naar de arts, bedankte hem voor zijn pogingen mij te helpen, en zei: ,,Maar vanaf nu ga ik God vertrouwen. Ik wil geen verdere medicatie meer.'' Ik ontsnapte ternauwernood aan opname in een psychiatrische instelling en werd ontslagen uit het ziekenhuis, zij het strikt op eigen verantwoordelijkheid. Hoewel hitte het meest slechte klimaat was voor mijn huid, stuurde het leger - ik was immers nog steeds in dienst - mij naar een nog veel hetere plaats, namelijk Kartoem, in Soedan. De temperatuur daar kwam geregeld boven de 50 graden Celsius. Daar was ik dan in Soedan, worstelend met mijn gezondheid, maar vastbesloten om mijn medicijn in te nemen. Filosofisch gezien was het belachelijk. Maar wilde ik verstandig blijven en ziek, of was ik bereid dwaas te worden om te genezen? Ik besloot dwaas te zijn. Dus stelde ik mezelf de volgende vraag: Hoe nemen mensen normaal gesproken hun medicijn in? Over het algemeen is dat driemaal daags, na de maaltijd. Dus na iedere maaltijd trok ik mezelf terug, deed mijn Bijbel open, boog mijn hoofd om te bidden en zei: ,,God, U heeft beloofd dat Uw woorden genezing zijn voor mijn hele lichaam. Ik neem ze nu in als mijn medicijn in de naam van Jezus.'' Daarna las ik de Bijbel met volle aandacht en luisterde naar wat God me wilde duidelijk maken. En prijs God, na verloop van tijd werd ik volkomen genezen! Niet alleen ontving ik lichamelijke genezing, maar ik werd ook een totaal ander persoon. De Bijbel vernieuwde mijn gedachten en veranderde mijn prioriteiten, mijn waarden en mijn houding. Het is geweldig om door een wonder te genezen, en ik ben God dankbaar dat ik velen op wonderbaarlijke wijze ter plekke heb zien genezen. Toch is er een groot voordeel aan als je geneest doordat je je medicijn langdurig en systematisch hebt 'ingenomen'. Op die manier ontvang je meer dan alleen lichamelijke genezing; je wordt in je innerlijk veranderd. In mijn geval ontving ik geen onmiddellijke genezing. In dat moeilijke klimaat duurde het drie maanden voordat ik volkomen gezond was. In die situatie werd ik bemoedigd door het voorbeeld van de kinderen van Israël in Egypte. Hoe meer de Egyptenaren hen onderdrukten, hoe meer de Israëlieten voorspoedig waren en groeiden (zie Exodus 1:12). Omstandigheden zijn niet de beslissende factor. Gods beloften zijn niet afhankelijk van de omstandigheden; ze zijn afhankelijk van de gestelde voorwaarden. Daarom sluiten we vandaag af met een principe dat je zal helpen datgene wat je nodig hebt ook werkelijk te ontvangen, op basis van het kruis van Jezus. Jacobus schrijft in zijn brief dat geloof zonder werken niets uitwerkt. (Jac. 2:20). Het is niet genoeg om te blijven zitten en te zeggen: 'Ik geloof...' Je moet je geloof in werking stellen. De bekende genezingsprediker Wigglesworth zei regelmatig: ,,Geloof is een daad.'' Zo werkte dat voor mij en zo werkt het ook voor jou! Blijf niet passief, maar kom in actie en ga de voorzieningen van het kruis ervaren.

Hemelse Vader, maak mij daadkrachtig om mijn geloof om te zetten in actie, net zo lang tot ik de voorzieningen van het kruis ga ervaren in mijn leven. Ik wil niet alleen een hoorder zijn van Uw Woord, maar ook een dader - niet alleen om Uw zegen in mijn eigen leven zelf te ervaren, maar ook om anderen hierin mee te nemen. Dank U wel, Vader! Amen.