Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Geloof is in beweging

Leestijd: 2 min.

We gaan verder met het verhaal van Abraham. Romeinen 4 spreekt over de geloofsstappen van onze aartsvader Abraham. In de loop van jaren is me heel duidelijk geworden dat geloof geen statische houding is. Geloof zit niet in de kerkbank met de overtuiging: ,,Zo, nu ben ik er.’’ Geloof is een wandel, een beweging waarin de ene stap de andere opvolgt. Abraham wordt beschreven als de ‘vader van ons allen, die geloven’ - indien we wandelen in de voetstappen van zijn geloof (Romeinen 4:12). Abrahams geloof groeide. Als je begint bij Genesis 12 en je leest door tot Genesis 22, dan zie je dat Abraham steeds grotere stappen in het geloof nam. In hoofdstuk 22 kwam zijn geloof tot de grote climax. De stap die hij hier deed, zou hij in hoofdstuk 12 nooit hebben kunnen doen. Zijn geloof bereikte dat hoogtepunt, doordat hij iedere keer gehoorzaamde als God zei: ,,Ga’’. Iedere keer als God hem een uitdaging voorhield, nam hij die aan. Op die manier werd zijn geloof geleidelijk opgebouwd. Jakobus zegt in zijn brief: ,,...dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dit geloof pas volkomen werd uit de werken.’’ (Jakobus 2:22)

Geloof is altijd het beginpunt. Er kan geen ander startpunt zijn. Als geloof eenmaal tot leven is gekomen, dan wordt het vervolgens uitgewerkt in opeenvolgende testen en beproevingen. Geloof beantwoordt deze beproevingen met de bijpassende daden van gehoorzaamheid. Iedere daad van gehoorzaamheid ontwikkelt en versterkt het geloof en bereidt het op die manier voor op de volgende test. Tenslotte, door een hele serie van zulke beproevingen en daden van gehoorzaamheid, wordt het geloof volwassen of volmaakt.

Geloof is dus nooit statisch. Het is geen houding of positie. Eerder is het een voortgaande wandel die we stap voor stap gaan. Iedere stap ontspringt in onze persoonlijke relatie met God. Om deze reden kunnen we geen allesomvattende regels vaststellen hoe iedere gelovige behoort te handelen. Verschillende gelovigen bevinden zich in verschillende stadia van hun geloofswandel. Een gelovige die vele jaren in het geloof wandelt, hoort verder op de weg te zijn dan een pasbekeerde. Wat God van een volwassen gelovige verlangt, verschilt van wat Hij vraagt van iemand die pas bekeerd is. Dit maakt overigens van de eerstgenoemde geen 'betere christen', er bestaan namelijk geen 'betere' of 'slechtere' christenen.

In mijn persoonlijke geloofswandel moet ik de stap nemen die mijn relatie met God op dat moment tot uitdrukking brengt.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel, dat U met mij op weg gaat, dat ik met U in beweging mag zijn. U vraagt nooit te moeilijke stappen van mij, maar ik mag in gehoorzaamheid groeien en wandelen in geloof. Wilt U mijn ogen openen voor de volgende stap die U van mij vraagt. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd

MACEDONIË

  • Bid om zalving en wijsheid van de Heer voor Katerina, die doorgaat met het vertalen van nieuwe boeken die we dit jaar graag willen uitgeven.
  • Bid om een nieuwe beweging van de Heilige Geest hier, om meer openheid voor het Evangelie, en om eenheid onder de christelijke leiders.