Shop Doneer

Geloof is in het hart

Leestijd: 2 min.

In de afgelopen dagen leerden we het verschil tussen geloven en zien. In de komende dagen zullen we het hebben over het verschil tussen geloof en hoop. Voor veel christenen is dit één van de grootste bronnen van misverstand. Heel wat christenen zijn teleurgesteld en gefrustreerd geraakt in hun gebed, omdat ze niet ontvangen wat zij menen te moeten ontvangen. Vaak is de oorzaak daarvan dat zij bidden vanuit hoop, maar niet in geloof. De resultaten die God belooft als men bidt vanuit geloof, zijn niet beloofd voor hoop. Wat is het verschil? Hoe kunnen we geloof onderscheiden van hoop?

Het eerste belangrijke verschil is dat geloof in het hart is, terwijl hoop zich bevindt in het verstand. In Romeinen 10:10 zegt Paulus: Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Waarachtig Bijbels geloof is afkomstig uit het hart. Het werkwoord geloven wordt hier gevolgd door het voorzetsel tot, waarmee het toewijst naar een resultaat: gerechtigheid. Het woordje tot wijst op beweging of overgang of verandering naar iets anders. Geloof is nooit statisch. Het uit zich altijd in beweging, verandering, activiteit. Iemand die echt gelooft, zal een verandering ondergaan door wat hij gelooft.

Aan de andere kant kan iemand, die waarheid alleen maar aanvaardt met zijn verstand, er onveranderd door blijven. Intellectueel aannemen van waarheid is niet hetzelfde als geloof. Om geloof te produceren, moet waarheid dieper doordringen dan ons bewuste verstand en terecht komen in het centrum, het innerlijk, de bron van leven die ook wel 'het hart' genoemd wordt. Waarheid die verstandelijk wordt ontvangen kan onvruchtbaar en zonder effect blijven, maar waarheid die door geloof ontvangen wordt in het hart is altijd dynamisch en levensveranderend. In Spreuken 4:23 waarschuwt Salomo ons: Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Alles wat uiteindelijk de koers van ons leven bepaalt, komt voort uit ons hart. Echt Bijbels geloof komt vanuit ons hart en is beslissend voor hoe we leven. Het is niet slechts een intellectueel concept waar ons verstand mee bezig is. Het is een reële, actieve kracht die werkzaam is in het hart.

God laat ons gedachteleven niet zonder gepaste hulp. Geloof dat werkzaam is in het hart, bewerkt hoop in onze gedachten. Daarover lezen we morgen meer.


Gebed van de dag

Vader, wilt U mij helpen om mijn hart te beschermen , omdat de uitingen van mijn leven uit mijn hart zijn. Ik wil met mijn hart geloven omdat daaruit mijn gerechtigheid voort komt. Ik aanvaard Uw waarheden niet alleen maar met mijn verstand, maar ik wil ze aanvaarden met mijn hart, waar het mijn leven zal veranderen. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

TSJECHIË

    • Na Een paar maanden van bureaucratie staat DPM nu officieel in dit land geregistreerd. Bid dat door deze belangrijke stap ons werk zich zal uitbreiden, zodat Dereks onderwijs een grotere impact zal hebben op de Kerk hier en dat meer leiders het gaan ontdekken.
    • Bid dat God de harten van de Tsjechische gelovigen zal aanraken om het werk financieel te steunen.