Shop Doneer

Geloof komt door het horen

Leestijd: 2 min.

In de afgelopen dagen leerden we dat Gods eis van geloof onwrikbaar is: Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven... wat niet uit geloof is, is zonde... zonder geloof is het onmogelijk Hem te behagen... wie tot God komt moet geloven... Tegen het licht van deze Goddelijke eisen zien we ook direct waarom de Bijbel het geloof vergelijkt met het kostbaarste goud. De waarde ervan is uniek. Er bestaat geen vervanging voor. Zonder geloof kunnen we niet tot God naderen, kunnen we Hem niet behagen, kunnen we Zijn leven niet ontvangen. Maar hoe kunnen we dan geloof verkrijgen? Is het iets onvoorspelbaars en onverklaarbaars waarover je geen controle hebt? Of toont de Bijbel ons ook de weg waarlangs we geloof kunnen bemachtigen? In de komende dagen wil ik één van de belangrijkste ontdekkingen met je delen die ik ooit heb gedaan in mijn leven als christen. Na een periode van strijd en lijden vond ik deze parel van grote waarde: Ik had geleerd hoe geloof komt... Tijdens mijn diensttijd in het Britse leger gedurende de Tweede Wereldoorlog, lag ik twaalf maanden lang met een chronische huid­infectie in een militair hospitaal in Egypte. Ik voelde dat God op de een of andere manier het antwoord had op mijn probleem ‑ maar wist niet hoe ik het moest vinden. Steeds weer zei ik tegen mezelf: ,,Ik weet dat als ik geloof had, God me zou genezen." Maar altijd voegde ik daar aan toe: ,,Maar ik heb geen geloof." Iedere keer dat ik dat zei, voelde ik me wegzakken in een donker en eenzaam dal van uitzichtloosheid. Maar op zekere dag drong een heldere lichtstraal door in mijn duisternis. Rechtop zittend tegen de kussens in mijn bed, hield ik mijn King James Bijbel opengeslagen op mijn schoot. Mijn blik bleef steken bij Romeinen 10:17: "Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." Twee woorden grepen mijn aandacht, de woorden is dan. Deze simpele woorden greep ik aan als een feit: 'Geloof is dan!' Als ik geen geloof had, dan kon ik het krijgen! Maar hoe komt het geloof dan? Ik las het vers opnieuw: Geloof komt (is dan) uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (SV). De Bijbel had ik al aanvaard als het Woord van God. De bron van geloof bevond zich dus hier in mijn handen. Ik besloot te gaan horen wat de Bijbel tot mij te zeggen had. Na drie maanden consequent Gods Woord te gaan ‘horen’, ontdekte ik dat Gods Woord Zijn beloften had waargemaakt. Ik was volkomen gezond! Terugkijkend realiseer ik me dat ik door die periode van beproeving en de uiteindelijke overwinning contact heb gekregen met een levensbron die boven het natuurlijke niveau ligt en die tot op vandaag nog steeds werkzaam is in mijn leven en lichaam. Die levensbron is Gods Woord. We hoeven nooit te blijven zitten met te weinig geloof. Door het horen van het Woord van God ontvangen we geloof!


Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U mij niet laat zitten met een tekort aan geloof, maar dat ik geloof mag ontvangen door Uw Woord te horen. Ik besluit om Uw Woord te (blijven) horen en daardoor geloof te ontvangen zodat ik in staat zal zijn om U te behagen, en Uw leven te ontvangen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SOLOMON EILANDEN

  • Bid dat veel mensen de christelijke ‘superstore’ in Honiara gaan bezoeken waar Dereks materiaal wordt verkocht.
  • Bid ook om een nieuwe coördinator voor het lopende werk van DPM op deze eilanden.