Shop Doneer

Gelouterd in de smeltkroes

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 58

Gelouterd in de smeltkroes
Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert.(Psalm 66:10)Verderop zegt God:Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. (Jesaja 48:10)Er is één ding dat de Bijbel ons heel duidelijk leert: namelijk dat God Zijn volk beproeft.De vergelijking die in de Bijbel vaak wordt gemaakt, is dat God ons op dezelfde manier beproeft als dat een smelter het doet met zilver. In de tijd van de Bijbel gebeurde dat op de volgende manier: de smelter deed het zilver in een metalen pot, boven het heetste vuur dat hij kon maken.Als het zilver in de pot kookte kwam de droesem, dat wil zeggen de onzuivere delen, naar het oppervlak en schepte hij het eraf. Dit proces ging net zo lang door totdat alle onzuiverheden verwijderd waren en er niets anders was overgebleven dan alleen het pure zilver. De test hiervoor was dat de smelter, als hij zich over de pot heen boog, zijn eigen spiegelbeeld helder en zuiver in het zilver weerspiegeld moest kunnen zien.Dat is hoe God ook jou en mij beproeft in de smeltkroes van het vuur van de beproeving. Hoe heter de oven, hoe meer onzuiverheden er naar boven komen. En God schept ze er genadig en liefdevol af met Zijn grote hemelse schep. Hij gaat met dat scheppen net zo lang door totdat Hij Zijn eigen beeld in ons leven weerspiegeld ziet.Als dat gebeurt en Zijn spiegelbeeld in jou gestalte krijgt, dan weet Hij dat het proces van loutering geslaagd is en haalt Hij ons uit de smeltkroes.

Hemelse Vader, het is soms in mijn leven een zware weg om door het louterende vuur van beproeving heen te moeten, maar ik wil tegen U zeggen dat ik die louteringsweg die U met mij wilt gaan, wil doorstaan in Uw kracht en in volledig vertrouwen op Uw machtige hand in mijn leven! Amen.