Shop Doneer

Genezing en verlossing

Leestijd: 1 min.
Gisteren zijn we begonnen een aantal plaatsen in de Bijbel bekijken waar het Griekse woord sozo wordt gebruikt. We zagen toen dat het in de eerste plaats 'redding' of 'behoudenis' betekent. In het evangelie van Markus ontmoet Jezus de blinde Bartimeüs op de weg naar Jericho (10:46-52). En Jezus antwoordde hem en zei:
Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik kan zien (vers 51).
De blinde bedelaar Bartimeüs had maar één verlangen. Alles wat hij wilde, was zijn zicht terugkrijgen. Toen zei Jezus:
Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen kon hij zien en volgde Jezus op de weg (vers 52).
De letterlijke vertaling van Jezus' woorden is: ,,Je geloof heeft je verlost". Voor het woord 'verlost' staat hier het woord sozo. In deze context betekent het dus 'genezing'. Een ander voorbeeld waar het woord 'sozo' staat voor genezing, vinden we in Lukas 8:43-48, waar we lezen we over een bloedvloeiende vrouw die achter Jezus aanging en Hem aanraakte. Ze wilde niet herkend worden, omdat volgens de Joodse wet iedereen die bloed verloor onrein was, en die persoon mocht niemand aanraken. De vrouw voelde zich beschaamd, maar ze was zo wanhopig op zoek naar genezing, dat ze de wet overtrad. Lees het ontroerende verslag van wat er verder gebeurde:
Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! (vers 47,48)
Wat prachtig! Opnieuw wordt hier het woord sozo gebruikt; genezen worden (in deze gevallen van blindheid en van vrouwelijke problemen) zijn dus beide onderdeel van de totale verlossing die Jezus voor ons heeft bewerkt.

Dank U Jezus voor Uw volmaakte, complete werk aan het kruis, en dat mijn genezing onderdeel is van de verlossing die U daar bewerkte. Ik proclameer dat Jezus verwond werd, zodat ik genezen kan worden. Amen.