Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Genezing voor het hele lichaam

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 30

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.
(Spreuken 4:20-22, NBV)

Genezing voor het hele lichaam
Gisteren zagen we dat God voorziet in genezing door Zijn Woord. Dit wordt zelfs nog duidelijker vermeld in Spreuken 4:20-22, waar God zegt:Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. (NBV)Welke belofte van lichamelijke genezing zou nog meer kunnen omvatten dan deze: sterken heel het lichaam als een medicijn (NBG)? Ieder deel van ons hele lichaam is inbegrepen in deze zin. Niets is weggelaten. Verder wordt ‘genezing’ in de NBV weergegeven door ‘medicijn’. Hetzelfde Hebreeuwse woord heeft deze beide betekenissen. God heeft hier dus toegezegd volledig te zullen voorzien in lichamelijke genezing en gezondheid.Let op de woorden waarmee vers 20 begint: ‘Mijn zoon’. Dit houdt in dat God hier spreekt tot Zijn eigen, gelovige kinderen. In Mattheüs 15:26 lezen we dat de Kananese vrouw naar Jezus kwam om te pleiten voor de genezing van haar dochter en dat Jezus haar vraag beantwoordde door te zeggen: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen.Met deze woorden zei Jezus dat genezing het brood van de kinderen is; het maakt deel uit van de dagelijkse voeding die God voor al Zijn kinderen bedoeld heeft. Het is geen luxe, waar zij een speciaal verzoek voor moeten indienen en dat ze wel of niet ingewilligd krijgen. Nee, het is hun ‘brood’ - het maakt deel uit van de essentiële, dagelijkse voorziening van hun hemelse Vader. Dit stemt precies overeen met de passage die we gelezen hebben in Spreuken 4. Daar is de belofte van volmaakte genezing en gezondheid die God doet, gericht tot ieder gelovig kind van God.Zowel in Psalm 107 als in Spreuken 4 is Gods Woord het middel waardoor God geneest. Dit is nog een voorbeeld van de essentiële waarheid die we al eerder benadrukt zagen, namelijk dat God zelf in Zijn Woord is en dat het door Zijn Woord is dat Hij in ons leven komt.

Vader, dank U wel voor de openbaring dat U mij voortdurend aanraakt door Uw Woord. En dat Uw Woord continu werkzaam is in mijn leven tot genezing van mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam! Ik ben U zo dankbaar voor die voortdurend werkzame kracht van Uw Zoon Jezus in mijn leven. Ik prijs Uw naam daarvoor. Amen.