Shop Doneer

Genezing voor mijn lichaam

Leestijd: 1 min.
In de Bijbel staat over Jezus: Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen (1 Petrus 2:24).Aan het kruis droeg Jezus onze zonden in Zijn lichaam, dat het zondoffer werd. De vloek die wij verdienen, nam Hij op zich, in Zijn lichaam, zodat wij bevrijd zouden worden van de zonde. In de Bijbel staat ook:Hij heeft onze zwakheden op zich genomen, en onze ziekten gedragen (Matteüs 8:17).Dit deed Hij zodat wij door Zijn wonden genezen zouden zijn. Voor zover het van God afhangt, is onze bevrijding van de zonde een voltooid feit. Het is al gebeurd.
Het is interessant om op te merken dat het Nieuwe Testament genezing niet in de toekomst plaatst, maar in het verleden. We zijn genezen sinds de dood van Jezus;door Zijn striemen bent u genezen.Er is reeds voorzien in genezing. Christenen vragen me soms: ,,Hoe weet ik of het Gods wil is dat ik genezen word?" Meestal antwoord ik dan: ,,Als je een toegewijd christen bent, verlost door het bloed van Jezus, dan denk ik dat je de verkeerde vraag stelt. De vraag is niet of het Gods wil is dat ik genezen word, maar hoe ik de genezing kan ontvangen waarin God al heeft voorzien!" Gods bedoeling is ons volledig te herstellen, naar geest, ziel en lichaam. Zoals Paulus zei:Moge de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geest, ziel en lichaam in hun geheel onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heere Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 5:23).

Dank U Heer dat U ook de voorziener bent voor mijn lichaam. Hier hoort ook de genezing bij, die U aan het kruis al voor mij hebt bewerkt. Ik proclameer dat ik door de dood van Jezus aan het kruis, ben vergeven en genezen, en dat het Gods plan is om mij geheel te bewaren, naar geest, ziel en lichaam. Mijn lichaam is voor de Heer en de Heer is voor mijn lichaam. Amen.