Shop Doneer

Geroepen heiligen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben heilig
Paulus omschreef de Romeinse gelovigen als:
geliefden van God, geroepen heiligen (1:7).
Gelovigen in Jezus zijn dus letterlijk 'geroepen heiligen'.
Onthoud goed dat heiligheid niet de een of andere extra waarde is die een aantal gelovigen ooit zullen bereiken. Integendeel, van iedere gelovige wordt gezegd dat hij of zij een heilige is. Paulus had het dus niet over een soort superchristenen die op een hoger niveau rondvliegen dan andere gelovigen. Paulus ging ervan uit dat alle gelovigen heilig zijn.
Als je de uitnodiging van het evangelie, om te geloven in Jezus Christus, aanneemt, dan noemt God jou een heilige. Je bent iemand die is afgezonderd, klaar om zich over te geven aan de Heilige Geest en aan de gerechtigheid. Misschien kijk je naar jezelf en denk je: 'Ik vind mezelf nou niet bepaald heilig'. Denk echter aan wat Paulus schreef, dat God
de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn (Romeinen 4:17).
God noemde Abraham vader van vele volken, voordat hij ook maar één zoon had (zie Genesis 17:4,5).
Als God jou heilig noemt, dan ben je heilig, omdat God je geroepen heeft om heilig te zijn. Het duurt wellicht een tijd om die heiligheid in je leven uit te werken, maar dat is zijn roeping voor jou, en dat mag je uitgangspunt zijn in je kijk op jezelf.

Dank U Heer dat U me heeft geroepen en meer nog, dat ik een 'geroepen heilige' ben! Ik proclameer dat U uw roeping in mijn leven uitwerkt, want ik ben heilig. Amen.