Shop Doneer

Geschapen om God te loven

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 74

Geschapen om God te loven
…. wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is, Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft veracht.
Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven. (Psalm 102:17-19)
Eén van de grote tekenen die de spoedige komst van de Heer aankondigen, wordt hier genoemd: ‘…. wanneer de Heer Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is…’.
Hij komt terug in heerlijkheid. Wat gaat daaraan vooraf? De wederopbouw van Sion. En dat zien we vandaag voor onze ogen gebeuren! De Heer bouwt Sion, Hij herstelt het volk Israël. Hij bouwt en herstelt ook de Kerk van Jezus Christus. Dit is één van de vele grote tekenen dat de Heer spoedig zal verschijnen in Zijn glorie.
Vervolgens lezen we dat Hij ‘Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten’. Er zijn heel wat gebeden die in de loop van de jaren zijn opgezonden en die niet lijken te zijn verhoord. Toch komt er een dag dat miljoenen en miljoenen gebeden in heel korte tijd verhoord zullen worden, door de persoonlijke wederkomst van de Here Jezus Christus.
De psalmist vervolgt zijn betoog door te zeggen dat het volk dat geschapen wordt, de Heer zal loven. Dit staat geschreven voor die generatie. Ik geloof dat wij vandaag die generatie meemaken. Ik geloof dat het volk van God vele eeuwen lang zo laks is geweest in het loven van Hem, dat God momenteel een volk schept met één specifiek doel: dat ze Hem zullen loven. En als ook wij Hem loven, dan bereiden we daarmee de weg voor de wederkomst van de Heer in Zijn glorie.

O Heer, wat verlangen wij – Uw kinderen wereldwijd uit elke stam en taal en natie – intens naar die geweldige, heerlijke dag dat U terugkomt op de wolken! Wij beseffen dat U terug zult komen in Uw glorieuze heerlijkheid, en bidden dat vele zielen wereldwijd zullen meegaan in het uiting geven aan dat intense verlangen! Amen.