Shop Doneer

Gewassen door Zijn Woord

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben heilig
Als in de tijd van het Oude Testament het bloed van een offerdier had gevloeid, dan moest het offer gewassen worden in zuiver water. In 1 Johannes 5:6 staat dat Jezus kwam door water en bloed. Het bloed is het verlossende bloed van Jezus dat vloeide aan het kruis. Het water is het zuivere water van Gods Woord. Christus verlost ons door zijn bloed en heiligt en reinigt ons daarna door ons te wassen met het water van Gods Woord (zie Efeze 5:25,26).
Toen Jezus tot de Vader bad voor zijn discipelen, sprak Hij uit:
Heilig hen door uw waarheid; uw Woord is de waarheid (Johannes 17:17).
Een belangrijke manier waarop Gods Woord ons heiligt, is dat het onze hele manier van denken verandert. Heiliging komt van binnenuit, niet van buiten. De religieuze maniertjes van heiliging zijn als het verlengen van een jurk, het haar afknippen, lippenstift verbannen, etc. Maar in Romeinen 12:2 schrijft Paulus:
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, namelijk de goede en welgevallige en volmaakte.
En in Efeze 4:23:
...dat u vernieuwd zou worden in de geest van uw denken.
De Heilige Geest vernieuwt ons denken door de waarheid - Gods Woord.
In het Nederlands kennen we de term 'hersenspoelen'. Dit heeft meestal een negatieve klank. Toch zou dit woord op een positieve manier kunnen beschrijven op welke manier de Heilige Geest ons denken vernieuwt. Hij spoelt ons denken schoon met het zuivere water van Gods Woord. Dit moet gebeuren op basis van ons geloof, een onvervangbaar element in ons heiligsproces. Gods Geest en Gods Woord zijn het altijd volkomen met elkaar eens; ons geloof stelt ons in staat om te ontvangen wat God ons door die twee vertegenwoordigers te geven heeft. Er is een rechtstreeks verband tussen het Gods Woord en ons geloof, want:
geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God. (Romeinen 10:17)Hoe meer we luisteren naar Gods Woord, hoe meer ons geloof groeit en ons in staat stelt om de volkomen voorziening die God heeft bereid voor onze heiligheid, toe te passen.

Dank U Heer dat U mij heeft geroepen tot heilige. Ik proclameer dat ik voortdurend word gewassen en vernieuwd door het zuivere water van Gods Woord. Ik pas de totale voorziening die God heeft bereid toe, want ik ben heilig. Amen.