Shop Doneer

God begeert jou met jaloersheid

Leestijd: 2 min.

We lazen de afgelopen dagen over de prachtige schepping van de mens. In zowel hun innerlijke natuur als hun uiterlijke vorm vertegenwoordigden Adam en Eva God op een unieke wijze naar de rest van de schepping. Bovendien beleefden zij persoonlijke vriendschap met de Heer.

Maar toen volgde de grootste tragedie uit de menselijke geschiedenis. Misleid door satan, ruilden Adam en Eva hun van God gegeven erfdeel in voor een stuk fruit. Deze ongehoorzaamheid beïnvloedde ieder deel van hun drie-enige natuur. Hun geest - van God afgesneden -stierf. In hun ziel werden zij rebels en opstandig. Hun lichamen werden onderworpen aan ziekte, pijn en uiteindelijk de dood.

God had Adam en Eva gewaarschuwd voor de boom van de kennis: wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven (Genesis 2:17). Het was hun geest die onmiddellijk stierf; hun lichamen stierven pas zo'n 900 jaar later.

De ongehoorzaamheid van Adam en Eva had verschrikkelijke gevolgen. Toch bracht het een aspect van Gods natuur aan het licht, dat anders nooit ten volle geopenbaard zou zijn geweest: de onvoorstelbare diepte van Zijn liefde.

God heeft de nakomelingen van Adam nooit opgegeven of in de steek gelaten. Hij hunkert er nog steeds naar ons naar Zichzelf terug te brengen. Dit staat prachtig beschreven in Jacobus 4:5:

De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid (NBG)

Dat is de geest die in Adam werd geblazen toen hij geschapen werd. Hoe ongelofelijk het ook klinkt, God verlangt nog steeds naar de persoonlijke gemeenschap die Hij ooit met Adam had, maar die verbroken werd door Adams opstandigheid - een opstandigheid die is blijven voortbestaan in al Adams nakomelingen.

Sommige mensen houden niet van de uitdrukking dat God een jaloers God is. Voor mij is het echter een fantastisch beeld dat God zich heeft verlaagd - dat Hij bereid is om jaloers te zijn vanwege mensen zoals jij en ik. Het laat zien dat God zo graag onze liefde wil, dat Hij jaloers is als we liefhebben op een manier die tegen Hem ingaat.

God heeft een oneindig hoge prijs betaald om voor ons een weg van terugkeer tot Hem mogelijk te maken. Hij zond Jezus om het verlorene te zoeken en te redden (Lukas 19:10). Door Zijn plaatsvervangende offer aan het kruis, heeft Jezus het voor ieder van ons mogelijk gemaakt om vergeven en gereinigd te worden van zonde en deel te worden van Gods eigen familie.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U, ondanks mijn fouten, verlangt naar mijn liefde, dat U de relatie met mij niet wilt opgeven. U heeft een oneindig hoge prijs betaalt om die relatie met mij mogelijk te maken. Wilt U het besef van Uw liefde diep in mijn hart laten doordringen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.