Shop Doneer

God heeft afgerekend met onze oude mens

Leestijd: 1 min.
Om te voorzien in volledige bevrijding van de overheersing van de zonde, moest God afrekenen met drie dingen. Ten eerste moest Hij afrekenen met de zonden die we allemaal hebben begaan. Omdat Jezus de volle prijs voor onze zonden betaalde aan het kruis, kan God ons vergeven zonder zijn eeuwige rechtvaardigheid geweld aan te doen. De eerste voorziening is dus vergeving.
Daarna moest God ook afrekenen met de verdorven natuur in ons, die ervoor zorgde dat we door bleven gaan met onze zonden. De voorziening die Hij hiervoor trof was executie - onze oude, zondige natuur werd ter dood gebracht. Het goede nieuws is echter dat die executie bijna tweeduizend jaar geleden al werd uitgevoerd, namelijk in Jezus, toen Hij voor ons stierf aan het kruis.
Maar daar houdt het niet op. Gods bedoeling is om die oude, zondige mens te vervangen met een nieuwe, door Hem geschapen mens. Deze derde voorziening noemt Paulus in Efeze 4:22-24:
...namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens zou afleggen, die ten verderve gaat door de begeerten van de verleiding, en dat u vernieuwd zou worden in de geest van uw denken, en de nieuwe mens zou aandoen, die naar het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Helaas kunnen we er niet van uit gaan dat onze oude mens zich zonder slag of stoot gewonnen geeft en sterft. Integendeel, hij zal zich verzetten - en heftig ook - om zijn controle over ons te herwinnen. Daarom schrijft Paulus in Kolossenzen 3:3: Want u bent gestorven. En in vers 5: Dood dan uw leden die op de aarde zijn. We moeten gaan staan in geloof dat de dood van onze oude mens een volbracht feit is, en we moeten zijn pogingen om de controle terug te krijgen, actief weerstaan.

Dank U Heer voor uw vergeving. Ik proclameer dat Jezus aan het kruis mijn zondige natuur gedood heeft en die heeft vervangen met een nieuwe schepping. Daarom weersta ik de pogingen van mijn oude mens om opnieuw de controle over te nemen in mijn leven. In Jezus ben ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.