sluit
Shop Doneer

God roept ons als we afgewezen zijn

Leestijd: 2 min.

Veel mensen lijden aan de geestelijke wonden van afwijzing. Vaak gaat afwijzing gepaard met schaamte. Het gebeurt maar al te vaak, dat mensen door het leven gaan, zonder ooit het spanningsveld dat ontstaan is door afwijzing op te ruimen. Door gevoelens van schaamte blijft het een geheim. Maar er is één Persoon voor wie je je altijd kunt openstellen, en aan wie je al jouw geheimen kwijt kunt: de Heer. Je kunt de Heer met niets shockeren of in verlegenheid brengen met wat je ook maar te vertellen hebt, Hij zal je nooit afwijzen. Je kunt Hem het ergste vertellen wat je ooit is overkomen en Hij zal je antwoorden: ,,Ik wist het al die tijd al en Ik houd van jou.”

God biedt ons volledige acceptatie aan, maar het ons realiseren van Zijn liefde wordt vaak geblokkeerd door de verstrekkende gevolgen van afwijzing, beschaamd vertrouwen en verlegenheid.

In Jesaja lezen we hoe de Here omgaat met afwijzing, en schaamte. De Here troost Zijn volk Israël door de woorden van Jesaja. Hij stelt hen voor ogen, hoe Hij hun toestand ziet. Hij vergelijkt hen met een vrouw die door haar echtgenoot is afgewezen. God biedt deze troostrijke woorden:

Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan. Wordt niet schaamrood; want gij zult niet te schande worden. Ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw man is uw maker – Here der Heerscharen is zijn naam – en uw losser is de Heilige Israëls; God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen – en als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God. (Jesaja 54:4-6)

God roept ons, juist als we verlaten zijn of versmaad (afgewezen). Hij roept ons en geeft ons de belofte: Gij zult niet beschaamd staan …. Gij zult niet te schande worden.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U Uzelf niet afgewend heeft van mij op het moment dat ik afgewezen werd en mij schaamde. Dank U wel dat U juist in die situatie mij roept en mij wilt genezen zodat ik me niet meer hoef te schamen, maar mag leven vanuit Uw acceptatie. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FILIPPIJNEN

  • Bid dat veel meer mensen de DPM-website (www.dpmphilippines.org) zullen bezoeken en gebruik gaan maken van de vele gratis hulpbronnen. Bid echter ook voor een toename van de boekverkoop.
  • Bid om wijsheid voor het op ruime schaal promoten van het werk hier, in het bijzonder in digitale vorm.