sluit
Shop Doneer

God verlangt een reactie

Leestijd: 1 min.
Ik geloof dat God van zijn gelovige kinderen een reactie verwacht ten aanzien van wat Hij aan het doen is in Israël en het Midden Oosten. Neutraal of onverschillig blijven is geen optie. God verlangt een reactie, een antwoord. In het boek Jeremia lezen we wat de Heer van ons verwacht:
Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugde over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt (of: proclameer)
, looft en zegt: de HERE heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël (Jeremia 31:7, NBG).
In dit vers vinden we als het ware vijf reacties die God van ons verlangt, en ze hebben allemaal betrekking op onze stem:
  1. Zing (jubel)
  2. juich
  3. loof
  4. proclameer
  5. zeg (bid).
De Kerk, wij die geloven dat de Bijbel het Woord van God is, moeten hieraan gehoorzamen.
God verlangt van ons dat we voorbede doen voor Israël. Hij zegt: ,,Ik ben mijn volk aan het herstellen. Ik ben ze aan het verzamelen, en ik vraag je om je met mij te verenigen en mijn doelen in gebed te brengen." Ik denk dat we de gebeurtenissen allemaal moeten aanvaarden als een van die mysterieuze eigenschappen van God: Als Hij iets van plan is, zegt Hij tegen zijn kinderen: ,,Bid dat Ik het zal doen." Met andere woorden: ,,Dit is mijn bedoeling, maar het zal pas gebeuren als je ervoor bidt."
Als christenen hebben we een geweldige verantwoordelijkheid om volledig toegewijd te zijn aan de uitwerking van Gods bedoelingen in de geschiedenis en in de toekomst. Laten we als ware zonen en dochters van God onze belijdenis (in zang, gejuich, lofprijs, proclamatie en gebed) in lijn brengen met Gods plan: het herstel van Israël, want de Heer zal zijn volk nooit verlaten!

Dank U Heer voor uw toewijding aan Israël. Ik doe voorbede voor dit land. Ik proclameer dat de Heer zijn volk herstelt en bijeenbrengt, en ik voeg mij in gebed met de gebeden van anderen. De Heer zal zijn volk niet verlaten. Amen.