Shop Doneer

God wacht op ons gebed

Leestijd: 1 min.

HEERE, ik roep U aan, kom spoedig tot mij, neem mijn stem ter ore, wanneer ik tot U roep. Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. (Psalm 141:1-2)

Is het niet wonderbaarlijk te bedenken dat ons gebed kan opstijgen voor God als reukwerk, dat het een offer kan zijn waar God op wacht? Ooit praatte ik met een vriend, een Joodse rabbi, die de Joodse gewoonte had om te bidden op bepaalde vaste uren. Wat hij zei was dit: ‘Is het niet opmerkelijk dat God er in feite op wacht mijn stem te horen? Naast al de drukte die Hij heeft met het besturen van het universum, wacht God elke dag, op dat vaste uur, op het horen van de stem van die éne mens, op die van mij’.

Dat sprak mij erg aan. God wacht erop om jouw stem, en ook mijn stem, te horen. Laat ons gebed zijn als reukwerk dat opstijgt op een vaste tijd, reukwerk dat geurig is en aanvaardbaar in Zijn ogen. Ons gebed is als reukwerk dat komt van een vurig altaar; dat is een hart dat in brand staat, in vuur en vlam door de liefde van God. Laat God niet teleurgesteld zijn over ons, laat Hij dat reukwerk niet missen, laten we regelmatig en trouw zijn in onze gebedstijden.

Bedenk dat God, de Almachtige God, naast alle drukte van het universum ook wacht op de gebeden van ieder van Zijn dienaren, van ieder van Zijn kinderen. En ze stijgen op tot Hem zoals de geurige wierook van een offer op het altaar, het altaar van een vurig hart.

Gebed van de dag

Vader God, zet vandaag ook mijn hart opnieuw in vuur en vlam voor U, zodat U mijn gebed ontvangt als een geurig reukwerk voor Uw aangezicht. Laat het ook zo zijn dat ik hierin een voorbeeld ben voor vele anderen, zodat U zeer veel reukwerk hebt om van te genieten. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SOLOMON EILANDEN

    • Bid voor gunst bij de omroep van de Solomon Eilanden zodat Dereks radioprogramma’s opnieuw uitgezonden zullen worden zonder dat DPM bedrijfstarieven hoeft te betalen.
    • Bid voor DPM-directrice, Tele, die aan het zoeken is naar nieuwe manieren om Dereks Bijbelonderwijs te verspreiden.