Shop Doneer

Goddelijke autoriteit uitoefenen

Leestijd: 2 min.

Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de HEERE, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de Naam van de HEERE te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. (Psalm 122:3-5)

We zien dat God heeft bepaald dat Zijn volk naar een plaats moet komen waar zetels zijn neergezet, zetels van het recht, omdat Gods volk ertoe bestemd is om vandaag in de wereld Zijn regeerders te zijn. Om met Hem te zitten op de zetels van het recht en namens Hem de naties te regeren. Maar de enige plaats waar Gods volk haar rechtmatige plaats op die tronen kan innemen, is de plaats waar zij samenkomen in eenheid, om dezelfde Heer te aanbidden.

Het uitoefenen van autoriteit door Gods volk hangt dus af van ons samenkomen. Zolang we apart blijven, zolang we ons afgescheiden houden en we allemaal bij elkaar zitten in onze eigen groep, bijeenkomst of sekte, zonder elkaar te ontmoeten, kunnen we de autoriteit die God voor ons heeft bestemd, niet uitoefenen. Die autoriteit is namelijk afhankelijk van ons samenkomen.

Als we bij elkaar komen, dan getuigen we gezamenlijk dat we dezelfde God en dezelfde Heer Jezus Christus aanbidden, en als we daarvan getuigenis geven, dan zijn we gerechtigd om onze plaats bij God en bij Jezus Christus in te nemen op de tronen van het recht. We hebben dan het recht om de staf van autoriteit uit te strekken die de Naam van Jezus draagt, en Goddelijke autoriteit en Goddelijk oordeel uit te oefenen namens God. Maar alleen als wij in eenheid samenkomen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor de kracht die er is in Uw naam en dat U mij wilt leren om samen met mijn broeders en zusters het gezag van die almachtige naam te gebruiken. Dank U dat ik op die manier mensen, dingen, plaatsen en situaties onder Uw gezag mag brengen. Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

THAILAND

  • Het vertaalteam in Chiang Mai werkt aan 23 Thai- en Lao-talige boeken. Bid om Gods bescherming en zalving voor hen, zodat deze boeken zowel snel als accuraat vertaald worden.
  • Bid dat meer mensen zich bewust worden van Dereks onderwijs, zelfs nog voor het wordt gepubliceerd.
  • Er zijn nu 10 van de 23 boeken waaraan gewerkt wordt, vertaald in de Thai taal, met inbegrip van Fundament van geloof door bijbelstudie!