Shop Doneer

Gods bestemming voor ons - Deel 2

Leestijd: 2 min.
Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Efeze 4:16, NBV21).

De afgelopen dagen hebben we gezien wat Gods doelen zijn voor de mens. Gods eerste doel, Zijn Gods bestemming voor de nieuwe mens, is dat we gelijkvormig worden aan het beeld van Zijn Zoon, zodat Jezus de eerstgeborene kan zijn onder vele broeders. Gods tweede doel, dus onze tweede verantwoordelijkheid, is dat we Christus’ autoriteit namens Hem uitoefenen.

Er is nog één belangrijk feit waar we aandacht voor moeten hebben: deze doelen voor de nieuwe mens kunnen niet volledig bereikt worden door één individuele gelovige. Voor hun vervulling is ‘de collectieve nieuwe mens’ nodig, oftewel: het lichaam van Christus.

Paulus zegt: Want Hij [Jezus] is onze vrede, Die beiden [Jood en Heiden] één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. (Efeze 2:14-15)

Die ene nieuwe mens waar het laatste vers over spreekt, omvat het hele volk van God en werkt via dit collectieve, samenwerkende lichaam. Paulus legt uit: Van Hem [Jezus] uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde (Efeze 4:16).

We moeten een volledig samenwerkend lichaam worden en ons tonen als één nieuwe, samenwerkende mens. Deze nieuwe mens beslist mee in de aardse bediening van Christus en vervult op deze manier zijn verantwoordelijkheid: wij tonen God aan de wereld en oefenen Gods gezag uit namens Hem.

Wij kunnen niet aan onze roeping voldoen, Gods Koninkrijk naderen, ons volledige potentieel bereiken of werken vanuit de juiste autoriteit, tenzij we wandelen in de vrijheid van ons nieuwe ik - zowel individueel als gezamenlijk. Laten we verdergaan met wat die vrijheid betekent voor de collectieve nieuwe mens, het lichaam van Christus.

Gebed van de dag

Dank U Heer Jezus, dat ik samen met alle miljoenen broers en zussen wereldwijd mag horen bij Uw dagelijkse huisgezin. Dat wij samen de verantwoordelijkheid mogen nemen om Uw overvloedige liefde uit te dragen naar de wereld om ons heen! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.