Shop Doneer

Gods buitensporige liefde voor de wereld

Leestijd: 3 min.

Tijdens het Kerstfeest vieren we Gods geschenk aan de wereld. Johannes 3:16 zegt:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft….

Dat is waar het bij Kerstfeest allemaal om draait – Gods buitensporige liefde voor de wereld. Weet je, de Bijbel wijst duidelijk aan wat de situatie is van de wereld – van de mensheid – zonder de liefde en de genade van God. In Psalm 14:1-3 staat:

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goed doet. (vers 1)

Dat is de mensheid zoals God ons ziet, los van Zijn genade, barmhartigheid en liefde. We zoeken God zelfs niet. We hebben ons van Hem afgewend. We zijn ons niet bewust van Hem en van onze behoefte aan Hem. We hebben Hem de rug toegekeerd.

De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. (Het antwoord is:) Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. (vers 2-3)

En dan kijken we na dat vreselijke tafereel naar het onverklaarbare mysterie van Gods liefde. We gaan terug naar dat zo ontzettend bekende vers, Johannes 3:16:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Bedenk hoe die wereld eruitzag waarvoor God Zijn Zoon gaf, om die wereld te winnen. Het was een wereld die was afgedwaald. Een wereld die compleet verdorven was. Een wereld waarin geen enkel mens – in zijn eigen, menselijke natuur – goeddeed. Een wereld waarin de mensen zelfs niet naar God zochten. Dus elke goede motivatie, elke goede reactie van een mens, wordt alleen maar ingegeven door de liefde en de genade van God.

Voor een wereld die er zo uitzag, gaf God Zijn enige Zoon – de Here Jezus Christus – opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het mysterie achter de geschiedenis van de mens. Dat is het mysterie achter onze persoonlijke ervaring.

God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat jij eeuwig leven zou hebben.

Gebed van de dag

Dank U Heer Jezus, dat U mij zo zeer liefhad en -heeft, dat U Zichzelf heeft gegeven in de dood, Uw leven heeft neergelegd om mij persoonlijk te redden en mij zo het volle leven te geven! Doordringt U mij elke dag opnieuw van die diepe, heerlijke waarheid Heer – zozeer dat mijn leven in de praktijk een liefdeslied voor U is! Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.