Shop Doneer

Gods genade en kracht

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Wat is heiligheid?

Het zesde kenmerk van God is genade. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt:
Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. (Hebreeën 4:16)
Dit vers vertelt ons dat we barmhartigheid nodig hebben, en vervolgens hebben we genade nodig. Laten we een moment nemen om tot ons door te laten dringen wat de Bijbel over genade zegt. Om te beginnen kan genade niet verdiend worden, het is een gave van God. Als je het zou kunnen verdienen, dan zou het geen genade zijn. Dus 'religieuze' mensen hebben hier een probleem, want zij geloven ten diepste dat ze alles moeten verdienen. Als gevolg daarvan zijn ze geneigd om de genade van God af te wijzen. Paulus zegt: "Als het uit werken komt, is het niet uit genade. Dus, als het uit genade komt, kan het niet uit werken komen." (Zie Romeinen 4: 4-5)
Je kunt barmhartigheid niet verdienen, en je kunt genade niet verdienen. Als de schrijver van Hebreeën zegt: "Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden", dan is dat de erkenning dat we barmhartigheid nodig hebben voor het verleden en genade voor de toekomst. Waarom? Omdat het alleen door Gods genade is dat we het soort mensen kunnen worden en het soort leven kunnen leiden wat Hij van ons vraagt.
De laatste in deze opsomming van zeven kenmerken van Gods karakter is kracht. De hele Bijbel staat vol met gedeelten die de kracht van God laten zien. Laten we kijken naar een voorbeeld uit Psalm 93:
De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee.(Psalm 93:1-4)
Laten we ter afsluiting van kenmerken van God nog eens kijken naar de zeven kenmerken van Gods eeuwige, heilige karakter:
Licht
Liefde
Gerechtigheid/oordeel
Boosheid/toorn
Barmhartigheid/goedertierenheid (verbondstrouw)
Genade
Kracht
Ik geloof, zonder een spoor van twijfel, dat de heiligheid van God al deze kenmerken in zich bergt.

Vader, ik wil leren om heilig te zijn, zoals U heilig bent. Uw heiligheid omvat zoveel kenmerken die ik zelf niet bereiken kan. Maar dank U wel, dat ik door Uw genade deze kenmerken mag gaan leren en mag gaan lijken op U. Amen.